Życie konsekrowane jest niezwykle ważną cząstką Kościoła

Życie konsekrowane jest niezwykle ważną cząstką Kościoła

-– mówił na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraził nadzieję, że rok 2015 pomoże odnowić dynamizm życia konsekrowanego w Polsce i na świecie. Na rozpoczęcie roku ogłoszonego przez papieża Franciszka metropolita poznański przewodniczył nieszporom w katedrze poznańskiej, w których uczestniczyli zakonnicy i zakonnice ze zgromadzeń działających w diecezji.

W homilii abp Gądecki nawiązał do kryzysu, który nastąpił w życiu zakonnym po Soborze Watykańskim II, kiedy to „zakonnicy zaczęli ulegać modom, ufając bardziej teoriom psychologicznym, socjologicznym i politycznym niż Ewangelii i nauczaniu Kościoła”. Wspomniał, że dopiero synod biskupów i adhortacja „Vita consacrata” przyniosły odnowę życia zakonnego.

Abp Gądecki wyraził nadzieję, że Rok Życia Konsekrowanego będzie czasem uroczystego uwielbienia Boga, przyczyni się do lepszego poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony wiernych, a także pozwoli lepiej odkryć zakonnikom i zakonnicom Boże piękno widoczne w ich życiu i misję w Kościele.

Metropolita poznański nawiązał do listu papieża Franciszka z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Przypomniał, że papież wzywa w nim do wyjścia na „peryferie egzystencjalne”, gdzie oczekują ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone dzieci, ludzie młodzi, którym zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni chorzy i osoby starsze.

Abp Gądecki odniósł się także do wywiadu z o. Leonem Knabitem opublikowanym w miesięczniku „W drodze”, w którym zakonnik stwierdził, że „najgorsze w Polsce jest to, że przeciętny człowiek niewiele wie o życiu konsekrowanym i patrzy na zakonników jak na darmozjadów”.

Bez wiary nie da się wytłumaczyć życia zakonnego

— cytował o. Knabita abp Gądecki, dopiero „w perspektywie wiary zakonnica i zakonnik stają się znakiem, że Bóg istnieje”.

Abp Gądecki wymienił liczne inicjatywy na Rok Życia Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, wśród nich dzień dziękczynienia, dzień ekspiacji za zmarnowane powołania, prezentację zgromadzeń zakonnych w środkach przekazu, spotkania ze studentami i z młodzieżą, dzień modlitw o powołania.

Niektóre zgromadzenia od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają Kościół i społeczeństwo naszej archidiecezji. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, że czasami ich nie zauważamy

-– konkludował abp Gądecki.

Na zakończenie nabożeństwa przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski życzył zakonnikom i zakonnicom, by trwali w komunii i w ten sposób przyczyniali się do jedności Kościoła.

Uroczyste nieszpory poprzedziła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych założycieli zakonów z kościoła na poznańskiej Śródce przez Most Biskupa Jordana do katedry.

Według ostatnich danych przesłanych do Stolicy Apostolskiej, w archidiecezji poznańskiej pełni posługę 531 zakonników i 1045 zakonnic.

KAI,wrp

Za: www.wpolityce.pl