Home WiadomościZ kraju Biuletyn Salezjański na świecie

Biuletyn Salezjański na świecie

Redakcja

17 maja, w czasie międzynarodowego spotkania Redaktorów Biuletynu Salezjańskiego (BS) zostały podane niektóre informacje, charakteryzujące to pismo na poziomie globalnym. Przeprowadzona analiza wskazała na niektóre, znaczące dane statystyczne i uwypukliła wyzwania, jakie stoją przed wszystkimi. 

Badanie to jest owocem pracy, zrealizowanej ostatnio w czasie spotkania Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej i redakcji włoskiej edycji BS, a zgromadzone dane obejmują 51 edycji – prawie całą plejadę BS na świecie.

Na poziomie kontynentalnym, obserwuje się wzrost liczby edycji BS tam, gdzie obecność salezjańska jest raczej faktem niedawnym, czy też znajduje się w fazie rozwoju (Afryka, Azja i Oceania), podczas gdy na takim samym poziomie utrzymuje się w przypadku krajów, gdzie ta obecność jest historycznie ugruntowana (Ameryka i Europa). I w związku z tym, zostają wprowadzane także nowe jezyki, w których jest publikowany, takie jak wietnamski, tetum, kannada… (w krajach orientalnych); rośnie też presja francuskiego (który jest używany w wiele krajach afrykańskich). Hiszpański obejmuje największą liczbę edycji, po nim znajduje się angielski; niektóre wydania są dwu-, trzyjęzyczne.

Prawie połowa wydań wychodzi co dwa miesiące, podczas gdy pozostałe jeszcze rzadziej, 2-3 numery w ciągu roku.

Także liczba rozprowadzanych egzemplarzy wyraźnie się różnicuje, od kilku tysięcy w przypadku najmłodszych edycji, do nakładu ponad 4 milionów egzemplarzy w przypadku włoskiego BS, założonego przez samego Ks. Bosko. Sumując wszystkie nakłady BS, otrzymamy liczbę około 8,5 milionów egzemplarzy w ciągu roku na całym świecie.

Bardzo zróżnicowana i wyważona jest oferta treści, które przechodzą od Duchowości Salezjańskiej do młodzieży, od edukacji do misji, od refleksji międzynarodowej do rzeczywistości lokalnych… I podobnie zróżnicowany jest przekrój czytelników, co oznacza, że średnio BS są w stanie zaspokoić gusta wszystkich przedziałów wiekowych.

Z tej analizy wypływają jednocześnie pewne wyzwania i odczuwalne problemy o znaczeniu ogólnym. Dla przykładu, kolportaż BS w większości przypadków leży w gestii samych salezjanów; tak więc jawi się rzeczą konieczną wciągnięcie w promocję pisma także członków spoza Zgromadzenia – członków coraz liczniejszej Rodziny Salezjańskiej. Staje się to tym bardziej naglące, jako że coraz częściej BS posiada także – a w pewnych przypadkach „jedynie” – wersję cyfrową.

Obecność w sieci stanowi rzecz jasna kolejne wyzwanie: obecnie zdecydowana większość BS znajduje się w internecie, ale ta obecność jest prawie że zawsze statyczna. Celem jest pójście w kierunku większej partycypacji, poprzez sieci społeczne, a następnie – w stronę przyjęcia standardów najbardziej rozwiniętych „semantic web”.

Innymi kwestiami, jakie wyłoniły się na bazie tej analizy, były: sposób przedstawienia comiesięcznego listu, jaki Przełożony Generalny pisze specjalnie dla BS; obecność reklamy oraz konieczność przejścia od idei “redaktora od wszystkiego” do zespołu redakcyjnego.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda