Br. Franciszek Grzelka nowym przełożonym generalnym albertynów

Bratem starszym w Zgromadzeniu Braci Albertynów został br. Franciszek Grzelka, który pełnił już tę funkcję w latach 2003-2015. Wyboru nowego przełożonego bracia dokonali podczas obrad Kapituły Generalnej, które odbywają się w Krakowie.

Brat Franciszek urodził się w 1966 r. w Starachowicach. Do Zgromadzenia wstąpił w 1986 r. Profesję wieczystą złożył w 1995 r. Jest magistrem teologii.

Urząd brata starszego pełnił już w latach 2003-2015. Był także radnym generalnym, sekretarzem i formatorem.

Ponadto kapituła wybrała następujących braci na radnych generalnych: Albert Koczaj (asystent), Hieronim Moroz (sekretarz), Tomasz Pączek (ekonom) oraz Pio Stróżyński, Józef Maria Gorzędzielski.

Zgromadzenie Braci Albertynów zwołuje kapitułę generalną co 4 lata. Jej celem jest podsumowanie dzieł pełnionych w tym czasie, a także wytyczenie perspektyw na przyszłość.

Kapituła obraduje od wtorku w Domu Macierzystym Zgromadzenia, który mieści się w historycznej ogrzewalni św. Brata Alberta, w miejscu jego posługi i śmierci.

W Zgromadzeniu Braci Albertynów posługuje obecnie 35 braci w 7 domach: 5 w Polsce i 2 na Ukrainie. Poza tym bracia zarządzają jeszcze jednym domem – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jego kierownikiem jest osoba świecka.

Za: www.deon.pl