Bracia Mniejsi Konwentualni – Gdańsk: Nowy wikariusz prowincji

Dnia 3 czerwca 2013 r. w kaplicy Kurii Prowincjalnej w Gdańsku zaprzysiężony został nowy wikariusz Prowincji św. Maksymiliana. Został nim o. Leszek Łuczkanin, pełniący funkcję sekretarza prowincjalnego.

Po wyjeździe o. Wojciecha Kuliga do Rzymu, do Kurii Generalnej, powstał wakat na stanowisku wikariusza. Minister Prowincjalny o. Jan Maciejowski powołał na nie o. Leszka, który wybór ten przyjął.

Po obradach Definitorium Prowincji o. Leszek złożył wyznanie wiary na ręce o. Prowincjała. Tego samego dnia na urząd gwardiana wspólnoty domu prowincjalnego wybrany został o. Andrzej Lengenfeld, który przyjął wybór i złożył wyznanie wiary.

Definitorium ustanowiło także nowego Prefekta ds. Formacji. Został nim Rektor Wyższego Seminarium w Łodzi-Łagiewnikach o. Piotr Matuszak.

Nowym Asystentem Prowincjalnym został zaś o. Rafał Zarzycki, Magister Postulatu.

W najbliższych dniach do Domu Prowincjalnego przeniesiony zostanie br. Robert Kozielski, który wiele lat spędził na misjach w Kenii.

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl