Bracia Mniejsi: Minister Generalny zwołuje Kapitułę Generalną 2015

ZZRozdział VIII naszej Reguły życia przypomina nam: “Wszyscy bracia obowiązani są mieć zawsze jednego z braci tego zakonu za ministra generalnego i sługę całego braterstwa i mają ścisły obowiązek być mu posłuszni” (2Reg VIII, 2).

Tomasz z Celano, ukazuje jak dla św. Franciszka “usilnym pragnieniem i czujną troską było zawsze staranie się o jedność wśród synów, iżby ci, których powołał ten sam duch i zrodził ten sam ojciec, chowali się spokojnie na łonie jednej matki” (2Cel 191).

Dlatego, w myśl postanowień art. 190§1 KKGG i zgodnie z art. 140§1 SSGG,  OFICJALNIE ZWOŁUJĘ KAPITUŁĘ GENERALNĄ, która odbędzie się od 10 maja do 7 czerwca 2015 roku, w Domus Pacis, przylegającym do klasztoru w Porcjunkuli u Matki Bożej Anielskiej w Asyżu (Perugia, WŁOCHY).

Wybór Ministra Generalnego przewidziany jest na czwartek 21 maja 2015 r. Tego dnia, w każdej wspólnocie Zakonu niech zostanie odprawiona Msza św. konwencka w tej konkretnej intencji, używając formularza Mszy o Duchu Świętym.

Ponawiam moją gorącą prośbę do każdego brata Zakonu o żarliwą modlitwę, o mądrą refleksję i o odpowiedzialne przygotowanie się do tego ważnego wydarzenia naszego życia i misji.

(Z Listu zwołującego kapitułę generalną)

W liście zwołującym kapitułę, Minister Generalny przypomina znaczenie udziału i współpracy całego Zakonu, poprzez modlitwę, w sukcesie Kapituły Generalnej: „Serdecznie zapraszam każdego brata aby modlić się intensywnie, aby myśleć mądrze i odpowiedzialnie przygotować to szczególnie ważne wydarzenie w naszym życiu i misji.”

Sekretariat Kapituły przygotował kilka formuł modlitw w intencji Kapituły Generalnej 2015, do włączenia w Liturgię Godzin i recytowania każdego dnia. Są to krótkie modlitwy do wykorzystania na Jutrzni i Nieszporach, które należy rozpocząć w Środę Popielcową Wielkiego Postu. Można je znaleźć na stronie internetowej.

Za: www.ofm.krakow.pl.