Home WiadomościZ kraju Bracia Mniejsi – Panewniki: Pierwsze dni Kapituły Prowincjalnej

Bracia Mniejsi – Panewniki: Pierwsze dni Kapituły Prowincjalnej

Redakcja

Poniedziałek 9.05.2022

Po porannych modlitwach o godz. 8.30 bracia kapitulni w procesji udali się na miejsce obrad. W sesji dopołudniowej, po sprawdzeniu obecności, wszystkich zebranych przywitał Prezes Kapituły br. Alojzy Warot. Następnie w imieniu Ministra Generalnego wystąpił obecny na obradach Wizytator Generalny br. Konrad Cholewa. Bracia kapitulni zatwierdzili skrutatorów, sekretarzy pomocniczych, Regulamin i program prac Kapituły. Zostali zaakceptowani bracia wskazani do moderowania poszczególnym sesjom. Przed przerwą przyjęto rewizorów sprawozdań klasztornych, a także redaktorów listu do Braci w Prowincji, telegramu do Ministra Generalnego i telegramu do Metropolity katowickiego.

Po przerwie sprawozdanie o stanie Prowincji na podstawie przeprowadzonej wizytacji przedstawił br. Alojzy Warot. Po nim działalność w ostatnim trzechleciu podsumował Minister Prowincjalny br. Antonin Brząkalik. O g. 12.00 bracia pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego uczestniczyli we Mszy św. w panewnickiej bazylice.

Sesja popołudniowa rozpoczęła się o g.14.30. Po dyskusji podsumowującej sprawozdania br. Alojzego i br. Antonina swoje sprawozdania przedstawili kolejno: Sekretarz Formacji i Studiów br. Olgierd Paszkiewicz, Prowincjalny Animator Duszpasterstwa Powołań br. Euzebiusz Skorupa, Prowincjalny Sekretarz Ewangelizacji br. Wit Chlondowski, Prowincjalny Moderator Ewangelizacji Misyjnej br. Dymitr Żeglin, Prowincjalny Moderator Duszpasterstwa Misyjno-Rekolekcyjnego br. Syrach Janicki.

Do głosu zostali dopuszczeni: Prezes Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie br. Justynian Horodechnyi i Prezes Fundacji Stygmatów Świętego Franciszka na Białorusi br. Aleksy Romanowicz. Na koniec swoje sprawozdanie przedstawił Wicepostulator ds. beatyfikacji br. Lucjusz Wójtowicz.

Po wieczornych modlitwach bracia spotkali się na rekreacji (spotaknie braterskie)


Niedziela 8.05.2022

W niedzielę 8 maja 2022 roku rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce z siedzibą w Katowicach Panewnikach. O godzinie 18.30 w Kaplicy pw. św. Bonawentury bracia kapitulni odmówili pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adriana Galbasa Nieszpory. Ksiądz Arcybiskup po Nieszporach przybliżył braciom temat synodalności i życzył owocnego przeżycia Kapituły. Po wspólnej modlitwie br. Sergiusz zaprosił wszystkich do refektarza na kolację.

Za: www.prowincja.panewniki.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda