Bracia Mniejsi: Spotkanie rady stałej UFME we Wrocławiu

franciszkanie-comW dniach 3-5 listopada, w klasztorze Braci Mniejszych we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Rady Stałej Prowincjałów Europy. W spotkaniu wzięli udział prezesi konferencji językowych Zakonu, reprezentujący wszystkie prowincje znajdujące się na terenie Europy. Podczas obrad pochylono się nad nauczaniem Papieża Franciszka, podjęto także ostatnie wytyczne ministra generalnego Zakonu, o. Michaela Perrego.

Uczestnicy spotkania poczynili kolejne kroki przygotowujące, zaplanowane na przyszły rok, spotkanie wszystkich prowincjałów Europy, które ma odbyć sie jesienią w Hiszpanii. Poruszano także temat związany z organizacją spotkań dla młodzieży w duchu św. Franciszka (tzw. EuroFraMe) – kolejne przewidziane jest sierpniu 2017 r., w Asyżu.

Szczególną troską zgromadzenie objęło wydarzenia, które dokonują się ostatnimi czasy na naszym kontynencie: pochylono się nad problemami braci z Ukrainy (w kontekście konfliktu zbrojnego w tym kraju); sytuacją wspólnot dotkniętych trzęsieniem ziemi we Włoszech; a także kwestiami związanymi z emigracją, które są wyzwaniem naszych czasów dla Europejczyków.

Podczas wizyty bracia mieli okazję odwiedzić polskie sanktuaria (Wambierzyce, Górę św. Anny oraz krakowskie sanktuarium Miłosierdzia Bożego i centrum Jana Pawła II). Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza dla tych, którzy gościli w Polsce po raz pierwszy.

Za: www.franciszkanie.com