Home WiadomościZ kraju Bracia Mniejsi: Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu

Bracia Mniejsi: Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu

Redakcja

Od wtorku, 20.06. do niedzieli 25.06. trwało spotkanie Zarządu Generalnego naszego Zakonu z Braćmi z Konferencji Północnosłowiańskiej. Poniżej prezentujemy wydarzenia i spotkania, jakie miały miejsce podczas tej wizyty:

Wtorek. Przylot do Pragi i spotkanie w tamtejszej Kurii. Następnie zwiedzanie miasta, a po nim przyjazd do Wambierzyc na nocleg.

Środa. Rano Definitorium Generalne wraz z przybyłymi prowincjałami należącymi do Konferencji oraz z miejscową wspólnotą sprawowali Eucharystię w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Homilię wygłosił o. Ivan Sesar, definitor generalny dla krajów słowiańskich. W rozważaniu przypomniał jaka jest rola ministra prowincjalnego. W swojej posłudze przełożony musi być autentyczny. Najpierw trzeba żyć tym, czego się oczekuje od braci, dlatego potrzeba ciągle się formować w ramach formacji ciągłej, która jest nieustannym nawracaniem serca i wstępowaniem na drogę Ewangelii. Postępować trzeba w duchu służby, jak to robił Jezus Chrystus, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). Logika chrześcijańska to logika pokory, o której mówi Jezus stawiając dziecko przed apostołami: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3-4). Miejmy więc serce, które służy powierzonym braciom w prowincji na wzór serca Jezusa i Jego Matki Maryi, u której stóp teraz przebywamy – zakończył kaznodzieja. Po mszy św. i pamiątkowym zdjęciu prowincjałowie i goście udali się na Górę Świętej Anny, gdzie podczas popołudniowego spotkania odbędzie się prezentacja poszczególnych prowincji i fundacji należących do Konferencji Północnosłowiańskiej. Popołudniu odbyło się spotkanie, na którym prowincjałowie i prezesi fundacji zaprezentowali działalność i specyfikę swoich jednostek zakonnych. Przedstawiono Zarządowi Generalnemu prowadzone dzieła, ale także wskazano zagrożenia i wyzwania, które rysują się w przyszłości. Prezentacje pokazały różnorodność prowadzonych dzieł w Konferencji. Angażujemy się w pracę duszpasterską zwyczajną, parafialną oraz nadzwyczajną w postaci głoszonych rekolekcji i misji parafialnych, w różne formy nowej ewangelizacji, czy choćby w prowadzenie sanktuariów. Nie brakuje też zaangażowania w wielowymiarową działalność charytatywną i wspieranie dzieła misji w różnych regionach świata personalnie jak i materialnie. Po kolacji odmówiono wspólnie nieszpory w Bazylice św. Anny. Po nich o. Jonasz Pyka, kustosz Sanktuarium, przedstawił wyjątkowość miejsca oraz oprowadził gości po klasztorze. Wieczorem odbyło się spotkanie braterskie z miejscowymi wspólnotami.

Czwartek. Po wczorajszej prezentacji Konferencji, dzisiaj o. Michael Perry, Generał Zakonu Braci Mniejszych, przedstawił kierunki działań i oczekiwania wobec naszych prowincji. Podziękował za wkład w różnorodną działalność na forum Zakonu, ale również dotknął spraw trudnych, które także wybrzmiewały podczas wczorajszych prezentacji. Po wystąpieniu Ministra Generalnego odbyła się dyskusja, w której pochylono się nad punktami wskazanymi przez o. Michaela. Popołudniu do stóp babci Pana Jezusa św. Anny zaczęli przybywać najmłodsi bracia należący do ośmiu prowincji współtworzących nasza Konferencję. W ten sposób Dom Pielgrzyma zapełnił się przeszło 150 młodymi franciszkanami, począwszy od postulantów, przez nowicjuszy, juniorystów i kleryków, a także ich formatorów. O 15:30 w miejscowej auli wszystkich zgromadzonych przywitał o. Alan Brzyski, minister prowincjalny prowincji św. Jadwigi, która była gospodarzem spotkania. Następnie zabrał głos o. Hieronim Stypa, który jest w Konferencji odpowiedzialny za formację młodych braci. Przedstawił on prezentacje przygotowane przez poszczególne prowincje opisujące funkcjonowanie formacji początkowej w poszczególnych wspólnotach prowincjalnych. Po krótkiej przerwie do zebranych przemówił o. Michael Perry, minister generalny, który wraz z gronem swoich definitorów przedstawił najbardziej istotne dla zakonu zagadnienia. Na koniec nadszedł czas zadawania pytań do Zarządu. Po wyjściu z auli uczestnicy spotkania udali się do bazyliki św. Anny na szczycie Góry Ufnej Modlitwy. Tam o godz. 19:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Generała Zakonu, którą koncelebrowali licznie zebrani kapłani zakonni, z poszczególnymi prowincjałami na czele. Minister Generalny skierował do zebranych braci także krótkie słowo Boże, będące zachętą do pobożności, wytrwałości i kreatywności w działaniu. Po Mszy świętej w Domu Pielgrzyma cała wspólnota zgromadziła się na wspólnej kolacji, która stanowiła ostatni akord spotkania. Ostatni raz tego typu spotkanie w Konferencji Północnosłowiańskiej odbyło się w 2013 roku w tym samym miejscu. Wówczas o. Michaelowi Perry’emu towarzyszył były generał zakonu o. abp. José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Piątek. Dzisiejszy dzień wizyty Zarządu Generalnego upłynął na zwiedzaniu. Pierwszym punktem było nawiedzenie Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego opiekunami są bracia z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Południowa Eucharystia była szczególna ze względu, że przewodniczył jej Wikariusz Generalny Zakonu o. Julio César Bunader, który w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. W swoim rozważaniu o. Julio podjął temat tajemnicy serca Jezusa w nawiązaniu do przeżywanej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiejsza tajemnica dnia pozwala nam zgłębiać pragnienia i uczucia Jezusa, które są zanurzone w człowieczeństwie Syna Bożego. W sercu Jezusa dotykamy miłości Boga Trójjedynego, która jest wzorem dla naszej miłości ludzkiej. Odkrywamy także wierność Boga, która powinna być wypisana w naszym sercu: Pamiętaj! Bóg który jest wierny prowadzi cię przez życie. Potrzeba nam również kształtować nasze serce na wzór serca Jezusa, które jest ciche i pokorne. Mając takie serce jesteśmy maluczcy tak jak dzieci, które są słabe i potrzebują pomocy – jesteśmy zależni od Tego, który daje życie. Na zakończenie mszy św. dostojny jubilat otrzymał w prezencie kopię obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej patronki tego miejsca.

Po obiedzie ze wspólnotą klasztorną goście odwiedzili także Seminarium Duchowne Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolejnym punktem było nawiedzenie Sanktuariów św. Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Wieczorem był jeszcze spacer po krakowskim Rynku i przyległych urokliwych ulicach.

W sobotę (24.06) goście przybyli do klasztoru w Katowicach-Panewnikach, będącego głównym domem Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Miejsce to zostało wybrane na spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckich i Młodzieżą Franciszkańską. Okoliczne wspólnoty licznie zebrały się o godz. 11 w Panewnickiej Bazylice, aby spotkać się z gośćmi. Z Warszawy specjalnie przybyła przełożona narodowa FZŚ s. Joanna Berłowska, która przedstawiła działalność franciszkanów świeckich w Polsce. Głos także zabrała s. Julia Niemiec, przełożona regionu katowickiego oraz przedstawicielka Młodzieży Franciszkańskiej.

Ojciec Generał do zebranych skierował słowo, w którym wyraził ogromną radość ze spotkania i prężnego działania wspólnot FZŚ w Polsce. Podkreślił także, że jesteśmy sobie bardzo potrzebni i zachęcił do dalszej owocnej współpracy.

Kolejnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Ministra Generalnego koncelebrowana przez definitorów, prowincjałów i przybyłych braci.

W kazaniu o. Generał zachęcał, aby nasze życie było życiem w Bogu, posłużył się w fragmentem z Księgi Proroka Izajasza w odniesieniu do naszej codzienności (I czytanie).

Bóg wzbudza Proroków w momencie zamieszania, wtedy budzili oni Izraela, gdy on upadał.Pan ofiaruje swoje Miłosierdzie Narodowi Wybranemu, aby mógł na nowo żyć, mimo że Świątynia, jako symbol wierności Boga, została zniszczona. On bowiem posyła Izajasza, aby wzbudził na nowo Nadzieję. To jednak wymaga, aby Lud otworzył się na nowo i wyruszyć w kierunku przyszłości, która nie koniecznie po ludzku musi być pewna. Podobnie było także z Janem Chrzcicielem, którego narodziny dzisiaj obchodzimy.

Renowacja życia – bo o niej mowa- to zaufanie Bogu, otwarcie serca i umysłu, aby przyjąć przyszłość, która będzie zupełnie inna od przeszłości. Gdy otwieram życie na Tajemnicę Boga, zmienia się ono radykalnie i nawet posiadając sukcesy historyczne, jako Brat Mniejszy, Prowincja, pojawia się Nowa Radość i Nowe Światło, jako kontynuacja i czynienie nowego. Stawiamy nowe pytania i odpowiedzi.

Skąd ta pewność i nadzieja? – pytał o. Michael. Ona opiera się na Tym, który nie zawodzi.

Nasz Ojciec Generał zaprosił nas do tego, abyśmy pisali historię przyszłości, otwierali się na nowe horyzonty, bowiem Bóg nigdy nie jest zatrzymany.

Po mszy św. wspólnoty FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej spotkały się na wspólnej agapie w domu parafialnym.

Popołudniu nastąpiło podsumowanie wizyty. Goście wyrazili swoją wdzięczność za ukazanie bogactwa życia w prowincjach Konferencji. Wszyscy wyrazili nadzieję, że pozwoli ona nie tylko lepiej się poznać i zawiązać więzi braterskie, ale także lepiej siebie rozumieć i otworzyć się na głębszą współpracę. Jutro w niedzielę Zarząd Generalny odlatuje do Rzymu.

Na koniec wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim współbraciom, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. Niech Pan wam błogosławi i będzie nagrodą. Bogu niech będą dzięki.

Więcej na: www.franciszkanie.net

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda