Bracia Mniejsi: Masz Talent – Święto Młodzieży 2017

W dniach 17-21 lipca, w Górze świętej Anny odbyło się XXI Święto Młodzieży pod hasłem „Masz Talent”. W rekolekcjach wzięło udział około 600 osób z całej Polski, a ponadto kilka osób z innych krajów. Uczestnikom towarzyszyli również ci, którzy w swej młodości tworzyli Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań, a teraz przyjechali tu ze swoimi rodzinami.

Młodzi ludzie mogli doświadczyć niezwykłej obecności i bliskości kochającego Boga poprzez sakrament pokuty, uczestnictwo w Eucharystii, wieczornych nabożeństwach oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwała nieustannie w kaplicy Domu Pielgrzyma.

Ojcowie franciszkanie każdego dnia głosili Słowo Boże, a także konferencje nawiązujące do tematu spotkania. Podkreślali istotną rolę realizacji swojego powołania poprzez pokorne wsłuchiwanie się w Bożą wolę, rozwój swoich talentów, służbę drugiemu człowiekowi, naukę i odpoczynek na chwałę Pana.

Każdy człowiek jest wyjątkowy i obdarowany talentami. Inspiracją do rozwoju swoich zdolności były popołudniowe spotkania z gośćmi: pisarką Małgorzatą Nawrocką, muzykiem Dariuszem Malejonkiem, raperem i filmowcem Pawłem Przewoźnym, artystą kabaretowym Mateuszem Banaszkiewiczem, którzy podzielili się świadectwem wiary i życia.

Wieczorami młodzież bawiła się na koncertach zespołów Maleo Reggae Rockers, Chusti, 30 synów i 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach i tradycyjnie – Podzamek Boys (zespół muzyczny z DPS w Podzamku koło Kłodzka).

Uczestnicy dodatkowo wzięli udział w Obchodach Kalwaryjskich połączonych z modlitwą różańcową i nabożeństwem Drogi Krzyżowej, podczas których kazania wygłosili diakoni Ksawery Mokrzycki i Klemens Francka. Na zakończenie obchodów neoprezbiter o. Gabriel Turkiewicz udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego.

W tym roku mija 20 lat od pierwszego Święta Młodzieży, z tej okazji w piątek odbyło się spotkanie osób, które w młodości przyjeżdżały na „Górkę”. Cieszyło się ono dużą popularnością, co jest prawdziwym dowodem na to, że rekolekcje nie kończą się z chwilą wypowiedzenia słów „Święto Młodzieży uważamy za zamknięte”, a to co zapoczątkowało proces nawrócenia, powołania, budowania relacji z drugim człowiekiem trwa cały czas w ludzkich sercach.

Niech w kolejnych latach duszpasterze z Góry Świętej Anny kontynuują to piękne dzieło zapoczątkowane w 1997 roku, gdyż pozwala one uczestnikom doświadczyć żywej wspólnoty Kościoła i przede wszystkim, miłości Pana Boga. Nie odbyłoby się one bez pomocy ojców, braci, kleryków i postulantów, a także wielkiego zaangażowania młodych ludzi, m.in. z Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. Oby nigdy nie brakowało osób, które pomogą kolejnym pokoleniom rozwijać swoją wiarę.

Za: www.franciszkanie.net