Bracia Pocieszyciele: Bł. Siostra Zdenka we Włocławku

W Rok Jubileuszowy, dedykowany naszemu Założycielowi wpisuje się uroczystość przekazania relikwii bł. Siostry Zdenki Schelingovej dla Polskiej Prowincji Braci Pocieszycieli z Getsemani.

19 maja, porannej Eucharystii w Domu Prowincjalnym we Włocławku przewodniczył o. Michał M. Krysztofowicz, przełożony generalny, który wygłosił okolicznościowe słowo. W homilii kaznodzieja nakreślił obraz życia słowackiej męczenniczki, jak również przybliżył Jej oddanie i modlitwę w intencji kapłanów, tak bardzo wpisującą się w duchowość pocieszycielską. Przykład męczeństwa błogosławionej Zdenki to przykład „wierności do końca,” a zwłaszcza umiłowania krzyża: „Gdy pokochasz Chrystusa, wszystko staje się łatwe. Czuję, że każdego dnia przelewam swoją krew, za tych, których miłuję. Tak, zawsze mam możliwość ofiarowania Chrystusowego cierpienia za najbliższych, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś zabłądzi i kroczy drogami ciemności.” Relikwie bł. Zdenki stają się dla nas symbolem jedności – między braćmi posługującymi w dwóch prowincjach – słowackiej i polskiej.

Poranne świętowanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków wszystkim współbraciom – świecy z ręcznie malowanym wizerunkiem Ojca Litomiskiego, dzieła Pani Danuty Jęczmyk z Jawiszowic.