Centralny Dzień Roku Jubileuszowego u Pijarów

Dzień 6 marca był centralnym dniem obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Zakonie Pijarów. Tego bowiem dnia, dokładnie przed 400 laty – 6 marca 1617 r. – Papież Paweł V wydał Breve ustanawiające w Kościele nowe, pijarskie zgromadzenie zakonne: Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

Dzień ten był więc uroczyście i na różne sposoby obchodzony w całym Zakonie, także we wspólnotach Polskiej Prowincji. O. Prowincjał Józef Matras przewodniczył Eucharystii i wygłosił okolicznościowe słowo w pijarskiej parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, przy której istnieje pijarski Nowicjat.

Na mszę św. licznie przybyli zaproszeni przedstawiciele innych wspólnot zakonnych, męskich i żeńskich, z Rzeszowa i okolic. Był obecny także wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie, ks. infułat Stanisław Mac, parafianie i przyjaciele Zakonu, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Mały Chór Kalasancjusza upiększający liturgię.

W czasie Eucharystii pijarzy odnowili swoje śluby zakonne, a po błogosławieństwie nastąpiła dalsza część świętowania, która miała miejsce w auli pod kościołem, przy stole, będąc okazją do wspólnej rozmowy i bliższego poznania się.

Niech św. Józef Kalasancjusz oręduje za nami wszystkimi!

Więcej (zdjęcia) na: www.pijarzy.pl