Chrystusowcy: Nowa książka ks. prof. Nadolskiego

W wydawnictwie Salwator ukazała się kolejna książka naszego współbrata, ks. prof. Bogusława Nadolskiego, znanego i cenionego liturgisty. Książka nosi tytuł „Miejsce kapłana w sprawowaniuj Eucharystii” i podejmuje tematy związane z przewodniczeniem Mszy Świętej.

Autor przywołuje także historię i znaczenie miejsca, które zajmuje główny celebrans.

Ks. prof. Nadolskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych publikacji.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl