Chrystusowcy: Nowe publikacje ks. prof. Nadolskiego

W ostatnich dniach w wydawnictwie Pallottinum ukazały się dwie książki naszego współbrata ks. prof. Bogusława Nadolskiego – jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich liturgistów.

Pierwsza to niewielka publikacja pt. „Poetyka znaku krzyża”. Autor zawarł w niej refleksje na temat czynienia przez nas znaku krzyża i głębokiej wymowy tego znaku. Omawia także wykonywanie znaku krzyża w innych wyznaniach chrześcijańskich oraz – co bardzo ciekawe – przybliża różne rzadkie formy krzyża takie jak pług, siekiera, maszt, próg i odrzwia domu i inne.

Druga książka to uzupełnione II wydanie trzeciego tomu „Liturgiki” poświęconego sakramentom, sakramentaliom i błogosławieństwom. Po 20 latach, jakie minęły od pierwszego wydania Autor uzupełnił i poszerzył swój podręcznik w zakresie zmian dokonanych w księgach liturgicznych, o aktualne dokumenty Kościoła i najnowszą refleksję teologiczno-liturgiczną omawianych zagadnień z sakramentologii.

Za: www.chrystusowcy.pl