Chrystusowcy: Sympozjum o ks. Ignacym Posadzym TChr

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyło się sympozjum zatytułowane „Przejąć się ideą zakonną” na temat sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr. Sympozjum to – zorganizowane przez Ośrodek Postulatorski i Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa – wpisało się w 31. rocznicę śmierci Ojca Ignacego, jak również w przeżywany w Kościele „Rok Życia Konsekrowanego”. Prelegentami byli: ks. dr Bogusław Kozioł SChr, postulator; s. dr Ewa Kaczmarek MChR, przełożona generalna; ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr; ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej SChr i ks. dr Edward Szymanek SChr.

Oprócz strony naukowej w tym dniu była również okazja zintensyfikować modlitwę o beatyfikację Ojca Ignacego. Na zakończenie sympozjum została sprawowana Eucharystia w tej intencji, której przewodniczył ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny a okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin Stefanik SChr. Przy tej okazji warto dodać, że każdego 17 dnia miesiąca o godz. 17.00 przy grobie Sługi Bożego sprawowana jest Msza św. o dar jego beatyfikacji. Wszystkich zapraszamy na tę modlitwę w kolejne miesiące.

Więcej na temat odbytego sympozjum, wraz z zapisem audio wszystkich wystąpień, można znaleźć na stronach Ośrodka Postulatorskiego.

Za: www.chrystusowcy.pl