Cofnięty zakaz dla o. Manjackala

Jak donosi „Gość Niedzielny” o. James Manjackal jednak poprowadzi rekolekcje w diecezji warszawsko-praskiej.

Wcześniej informowaliśmy o cofnięciu pozwolenia na zorganizowanie rekolekcji przez popularnego w Polsce charyzmatyka, który wydał w komunikacie kanclerz kurii ks. Dariusz Szczepaniuk.

Zgodnie z treścią poprzedniego komunikatu, nie tylko cofnięto pozwolenie na wygłoszenie rekolekcji w warszawskiej Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w dniach 15-18 czerwca 2017 roku, ale nawet zabroniono o. Manjackalowi prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie diecezji.

Motywem do radykalnej decyzji kurii były wątpliwości nuncjatury apostolskiej w Polsce związane nie ze sposobem nauczania o. Manjackala, ale z „dyscyplinarnymi oskarżeniami wobec niego”. Dziennikarka „Gościa Niedzielnego” Joanna Jureczko-Wilk ustaliła, że dotyczyły one oskarżeń o defraudację pieniędzy zbieranych przez fundację, z którą współpracuje ojciec Manjackal.

Na stronie intenetowej „Gościa Niedzielnego” czytamy, że redakcja w środę 26 kwietnia dowiedziała się od rzecznika prasowego kurii warszawsko-praskiej, że „niejasności dotyczące o. Manjackala zostały wyjaśnione”. W związku z powyższym rekolekcje w Warszawie-Miedzeszynie dojdą do skutku.

Za: www.deon.pl