Home WiadomościZ kraju Czas dla Boga. Słuchać – by żyć i służyć innym. W 40 rocznicę dokumentu Dimensio contemplativa.

Czas dla Boga. Słuchać – by żyć i służyć innym. W 40 rocznicę dokumentu Dimensio contemplativa.

Redakcja

Czas dla Boga. Słuchać – by żyć i służyć innym. W 40 rocznicę dokumentu Dimensio contemplativa, to najnowsza pozycja książkowa bpa prof. Jacka Kicińskiego CMF. Stanowi ona owoc głębokiej refleksji nad powołaniem i misją osób zakonnych w dzisiejszym świecie. W głównej mierze pozycja ta adresowana jest do osób konsekrowanych podejmujących czynną działalność apostolską.

Biskup Jacek, jako specjalista z duchowości zakonnej, a obecnie przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podejmuje niezwykle ważny i aktualny problem posługi osób konsekrowanych. Coraz częściej doświadczamy różnego rodzaju kryzysów, których źródłem jest nadmierny aktywizm, bądź brak tożsamości zakonnej. W poszukiwaniu odpowiedzi na ten współczesny znak czasu o. bp Jacek Kiciński CMF wskazuje na kontemplację. Wiemy doskonale, że brak życia duchowego, czyli brak czasu dla Boga sprawia, że człowiek traci łaskę powołania. Stąd też nieodzownym staje się przywrócenie właściwego miejsce kontemplacji połączonej z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Potrzeba dziś także więcej czasu na lekturę słowa Bożego.

Przyczynkiem do napisania wspomnianej pozycji naukowej stała się 40 rocznica dokumentu Kongregacji ds. Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Dimensio contemplativa. Dokument ten nieco zapomniany, a jakże aktualny. Podkreśla on konieczność kontemplacji w czynnym życiu zakonnym. Bez kontemplacji życie zakonne zamiera.                 

Prezentowana pozycja składa się z pięciu rozdziałów zaopatrzonych odpowiednim wstępem, zakończeniem oraz bibliografią. Pierwszy z nich podejmuje zagadnienie powołania do miłości, czyli tęsknoty ludzkiego serca. Autor wskazuje tu na istotę powołania człowieka, który – jak zaznacza – stworzony został przez Boga z miłości i do miłości powołany. Na tym tle sytuuje życie zakonne, które jest odpowiedzią na miłującą tęsknotę Boga za człowiekiem. Przy okazji daje cenne wskazania dla osób konsekrowanych, które winny podjąć osobistą i wspólnotową refleksję na realizacją swojego powołania. Jest tu zawarta propozycja powrotu do ciszy, kontemplacji, do trwania przez Panem. Wszystko to staje się konkretnym wyzwaniem dla powołanych.

Drugi rozdział jest zaproszeniem do wejścia w słowo Boga – czas słuchania. To kolejna prowokacja, jaką Autor kieruje do osób konsekrowanych. Wychodząc od Pisma Świętego pokazuje, że człowiek ma być kontynuatorem obecności słowa Bożego w świecie. Tym bardziej osoba konsekrowana, która winna stać się zwiastunem Dobrej Nowiny. Stąd też w życiu osoby konsekrowanej nie może zabraknąć czasu na lekturę słowa Bożego, na lectio divina. Osoba zakonna jest powołana, by żyć słowem Boga i dzielić się Jego miłością. Przy okazji o. bp Jacek daje konkretne propozycje, które mogą ożywić życie wspólnoty zakonnej.

Trzeci rozdział prowadzi nas od Żłóbka na Górę Tabor. Wydaje się, że jest to najbardziej istotny rozdział opracowania. Wyraża on głębię powołania zakonnego, a zarazem konieczność doświadczenia miłującej obecności Boga. Autor wskazuje na potrzebę wysiłku duchowego, który może niekiedy wydawać się czasem straconym. Kontemplacja Żłóbka i wejście na Górę Tabor, to odkrycie na nowo sensu powołania zakonnego.

Kolejny rozdział poświęcony został apostolskiemu wymiarowi życia konsekrowanego – w mocy Ducha Świętego, czyli posłanie do świata. Autor przypomina konsekrowanym o konieczności wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Potrzeba zatrzymania się i rozeznania. Działanie bowiem będzie skuteczne, o ile będzie owocem współpracy z łaską Bożą.

Ostatni rozdział podejmuje zagadnienie krzyża – ciemności w codzienności. Jest to zaproszenie do podjęcia refleksji nad powołaniem zakonnym w kontekście zapowiedzi męki Chrystusa. Mamy tu bardzo głębokie spojrzenie na tajemnicę krzyża i doświadczenie ciemności w życiu konsekrowanym. Autor w sposób bardzo jasny nazywa po imieniu problemy osób zakonnych i daje propozycje konkretnych rozwiązań.

Całość opracowania wieńczy podsumowanie, które jest zachętą i przyczynkiem do dalszego procesu rozeznawania i podejmowania właściwych decyzji, by życie zakonne stało się żywym świadectwem obecności Chrystusa w świecie.

Podsumowując należy wyrazić uznanie dla bpa Jacka Kicińskiego CMF za podjęcie niezwykle cennej inicjatywy w postaci prezentowanego opracowania. Omawiana książka jest swoistego rodzaju przesłaniem dla osób konsekrowanych XXI wieku. Pod względem naukowym świadczy o profesjonalizmie Autora, który wykorzystuje w sposób niezwykle przystępny osobisty warsztat naukowy. Wychodząc od Pisma Świętego przechodzi do rzeczywistości życia zakonnego i wyprowadza bardzo konkretne wnioski, które mogą przyczynić się do odnowy wspólnot zakonnych. Należy pogratulować Autorowi właściwego rozeznania sytuacji i głębokiej znajomości problematyki osób konsekrowanych.  

Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda