Czerna: ekshumowano kości męczennika Franciszka Powiertowskiego OCD

W sobotę 18 lutego 2017 r., za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 23 maja 2016 r., i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego z Krakowa z 20 stycznia 2017 r., dokonano ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków sługi Bożego Franciszka od św. Józefa (Jerzego Powiertowskiego), nowicjusza Zakonu Karmelitów Bosych (1917-1944), męczennika z rąk niemieckich.

Kości kandydata na ołtarze spoczywały w grobie ziemnym na cmentarzu klasztornym w Czernej. Po czynnościach ekshumacyjno-rekognicyjnych złożono je w bocznej ścianie kaplicy pw. św. Jana od Krzyża w czerneńskim sanktuarium.

Prace ekshumacyjne, w części których wziął udział abp Marek Jędraszewski, nowy metropolita krakowski, zostały przeprowadzone przez piętnastoosobową Komisję mianowaną tym celu 6 grudnia 2016 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa krakowskiego, na czele z o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD, konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jako delegatem biskupim, i ks. dr. Andrzejem Scąbrem, kierownikiem Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, jako promotorem sprawiedliwości. W skład komisji weszli świadkowie miejsca pochówku kandydata na ołtarze (jego chrześniaczka dr Małgorzata Zimowska z Warszawy i o. mgr Melchior J. Wróbel OCD, senior czerneńskiego klasztoru), biegli z anatomii i medycyny, technicy i duchowni – wśród których przeor klasztoru w Czernej – o. mgr lic. Leszek Stańczewski OCD i o. mgr lic. Krzysztof Górski OCD – koordynator prac ekshumacyjnych. Do komisji należał także przedstawiciel Postulacji Karmelitów Bosych – o. prof. dr hab. Wiesław K. Kiwior OCD.

Wydobyte z grobu ziemnego kości Sługi Bożego zostały oczyszczone, kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii (ks. dr. Kazimierza Kubika i dr. Henryka Zborowskiego) i złożone do miedzianej trumienki, wykonanej przez inż. Piotra Garstkę, jaką hermetycznie zamknięto i opieczętowano lakową pieczęcią Kurii Metropolitalnej. Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego i instrukcją Stolicy Apostolskiej „Sanctorum Mater”, doczesnym szczątkom nie oddawano czci publicznej, jaka należna jest relikwiom błogosławionych i świętych dopiero po oficjalnym orzeczeniu Kościoła wyrażającym się w beatyfikacji i kanonizacji.

Po złożeniu doczesnych szczątków w ścianie kaplicy, przełożony prowincjalny Zakonu Karmelitów Bosych z Krakowa – o. mgr-lic. Tadeusz Florek OCD, przewodniczył Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego i przedstawił w homilii jego sylwetkę i przesłanie.

Jerzy Powiertowski, w Karmelu br. Franciszek od św. Józefa, urodził się w Warszawie 3 grudnia 1917 r. Był z drugim z czterech synów pobożnych małżonków Hieronima i Henryki zd. Lipowskiej, trudniących się krawiectwem. W poszukiwaniu głębszego sensu życia, ukończywszy gimnazjum i będąc przez 2 lata słuchaczem Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 13 marca 1944 r. przybył on do klasztoru karmelitów bosych w Czernej, gdzie 16 maja oblókł habit zakonny. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie poprosił przełożonych, aby mógł ofiarować Bogu swoje życie, by nie zginął w nim nikt z jego najbliższych. Pan wziął go za słowo. Wszyscy bowiem przeżyli pożogę powstania, a on 24 sierpnia 1944 r., ze słowem „Jezu” na ustach, poniósł śmierć zastrzelony przez Niemców. W 2003 r. został objęty postępowaniem procesowym do beatyfikacji w drugiej grupie Polskich Męczenników z rąk niemieckich, na czele której stoi sługa Boży ks. Henryk Szuman z Bydgoszczy. Proces, przeprowadzony przez diecezję pelplińską, znajduje się obecnie w swej fazie rzymskiej i trwa opracowanie „Positio super martyrio”.

Czerna, 18 lutego 2017 r.

Za: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych