Diamentowy Jubileusz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta

Dnia 19 marca 2018 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta obchodziło 60-lecie założenia instytutu. 

To misyjne Zgromadzenie powstało 19 marca 1958 roku w Londrinie w Brazylii. Jego założycielami byli: abp Geraldo Fernandes cmf i Matka Leonia Milito. Za wzór do naśladowania misjonarkom postawili św. Antoniego Marię Klareta, niestrudzonego misjonarza, nazywanego Pawłem XIX wieku. Duchowość Zgromadzenia jest zakorzeniona w Eucharystii. Ona jest źródłem i szczytem każdego apostolatu a także tajemnicą żywotności Zgromadzenia. Siostry Klaretynki zostały powierzone szczególnej opiece Niepokalanego Serca Maryi. Ona jest Matką, Królową i Mistrzynią, a Jej Niepokalane Serce, czułe i otwarte, pałające miłością do Boga i ludzi jest wzorem serca każdej misjonarki.

Realizując motto „Dobroć i Radość” pozostawione przez założycieli siostry klaretynki z uśmiechem na ustach i dobrocią w sercu głoszą Dobrą Nowinę i skutecznie współpracują ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w budowie lepszego świata. 

„Nasza misja jest częścią jedynej misji ewangelizacyjnej Kościoła”, podkreśla Konstytucja zgromadzenia, a za nią konstatuje dokument kapitularny: „Należy ewangelizować zawsze pod kierunkiem Kościoła, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby świata i odpowiadając na nie w sposób ewangeliczny”. Zgromadzenie wiernie realizuje swój charyzmat, tak, że to wielkie dzieło powstałe w 1958 roku w Londrinie dzisiaj jest obecne na pięciu kontynentach, w osiemnastu krajach oraz posiada ponad osiemdziesiąt placówek. Siostry misjonarki podejmują pracę na rzecz ewangelizacji, zajmują się głoszeniem Słowa Bożego i posługą bliźnim szczególnie tym najuboższym poprzez uczynki miłosierdzia względem ducha i ciała.

Działalność podejmowana przez Zgromadzenie wciąż odpowiada na wyzwania Kościoła powszechnego. Siostry Klaretynki uważne na znaki czasów dostosowują swoją działalność do zmieniających się potrzeb ludzi różnych ras i kultur, odpowiadając w ten sposób na wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom”.

W Polsce Zgromadzenie posługuje od 1995 roku, obecnie posiada dwie placówki: w Aleksandrii, koło Częstochowy oraz w Białym Kościele pod Krakowem. Siostry misjonarki klaretynki – Polki pracują również we Włoszech, Francji oraz w Indonezji. Natomiast w Polsce posługują również siostry z Wybrzeża Kości Słoniowej i Indonezji.

MC