Do polskich seminariów wstąpiło 804 kandydatów

Ośmiuset czterech nowych alumnów rozpocznie w nowym roku akademickim przygotowanie do kapłaństwa – poinformował KAI ks. dr Wojciech Rzeszowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Z ogólnopolskich danych zebranych przez to gremium widać wzrost liczby nowych powołań kapłańskich o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Do seminariów diecezjalnych wstąpiło ok. 600 nowych kandydatów, a w seminariach zakonnych studia filozoficzno-teologiczne rozpocznie 200 nowych alumnów. W sumie przygotowanie do kapłaństwa rozpocznie 804 nowych kleryków, co oznacza ich globalny wzrost o 3 proc. – zauważa ks. Rzeszowski.

O ile w seminariach diecezjalnych liczba nowych kleryków zwiększyła się o 3 proc. to w seminariach prowadzonych przez zakony studia rozpocznie aż 18 proc. więcej nowych seminarzystów.

Natomiast ogółem, we wszystkich seminariach i na wszystkich rocznikach przygotowuje się do kapłaństwa ok. 3850 alumnów. W stosunku do roku 2013 jest ich mniej o 5 proc. dlatego, że na przełomie maja i czerwca br. wyświęcone na księży zostały liczniejsze roczniki. Więcej alumnów odchodzi też w trakcie formacji – zauważa rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Najliczniejszym polskim seminarium jest nadal Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, gdzie kształci się ok. dwustu kleryków, w tym 36 młodych mężczyzn rozpoczęło właśnie formację do kapłaństwa na pierwszym roku.

Większość z nich jest po maturze, ale są wśród nich także studenci i absolwenci innych uczelni, zwłaszcza kierunków technicznych – mówi rektor tarnowskiego seminarium ks. dr hab. Andrzej Michalik. W tym roku przyjęci zostali także dwaj kandydaci, którzy szkołę średnią ukończyli i zdali maturę w Londynie.

Swoisty boom powołaniowy odnotowano w Radomiu. Do tamtejszego seminarium duchownego wstąpiło 26 mężczyzn i jest to największa liczba przyjętych w ciągu ostatnich 6 lat. To zasługa pracy księży w parafiach – uważa ks. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego WSD. – Prawie każdy kandydat powoływał się na świadectwo księży w rodzinnych parafiach – mówił.

W Radomiu większość kandydatów to osoby, które zdawały maturę kilka lat temu. – Mogli być w seminarium już wcześniej, ale towarzyszył im jakiś opór czy lęk. Dlatego stawiam tezę, że zamiast kryzysu powołań mamy do czynienia z kryzysem odpowiedzi na powołanie – ocenia ks. Wojtkun.

Osiemnastu nowych kleryków rozpocznie formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. To o pięciu studentów pierwszego rocznika więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi 1 października studia rozpocznie jedenastu nowych kandydatów, o dwóch mniej niż w zeszłym roku. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego alumni wzięli udział w rekolekcjach ignacjańskich.

W roku 2013 do seminariów duchownych w Polsce wstąpiło 762 kandydatów, w tym 593 do diecezjalnych a 169 do zakonnych. Natomiast w 2012 r. kandydatów ogółem było 832, 648 z nich wstąpiło do seminariów diecezjalnych, a 184 do seminariów zakonnych.

KAI/ptsj

Za: www.deon.pl