Dominikanie: Jarosławski odpust Matki Bożej Bolesnej

Za chorych, samotnych i osoby w podeszłym wieku modlić się będą ojcowie dominikanie z Jarosławia w przypadającą 15 września uroczystość Matki Bożej Bolesnej – patronki ich sanktuarium.

Sumę odpustową odprawi o godz. 11. w bazylice Matki Bożej Bolesnej biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, franciszkanin Damian Muskus. „Chorzy w stanie łaski uświęcającej będą mogli przystąpić do Sakramentu Namaszczenia Chorych” – informują jarosławscy dominikanie.

Barokowy kościół Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu wraz z zespołem klasztornym wznieśli w XVII wieku jezuici. Po kasacie jezuitów – od 1777 roku miejscem tym opiekują się dominikanie. W 1966 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

W ołtarzu głównym świątyni znajduje się gotycka Pieta, której kult sięga schyłku XIV wieku. Jednym z najcenniejszych zabytków bazyliki jest XVIII-wieczny Ołtarz Relikwii, który mieści relikwie prawie dwustu świętych, szczególnie pierwszych wieków chrześcijaństwa. Rok temu złożono w nim relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.

sz, dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl