Doroczne spotkanie Paulistów

paulus-org-plW dniach 10-13 listopada 2016 w Olsztynie k. Częstochowy spotkali się wszyscy profesi Towarzystwa Świętego Pawła, czyli pauliści, którzy złożyli śluby zakonne. Spotkanie miało charakter informacyjno-formacyjny. Ostatnim jego akcentem była wycieczka do Krakowa.

Pauliści spotkali się w gościnnym Dworku Świętego Antoniego, prowadzonym przez siostry Honoratki. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był zapoznaniu się ze stopniem realizacji postanowień podjętych na XII Zgromadzeniu Regionalnym we wrześniu 2015 r. Wysłuchaliśmy także osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory czy dzieła Zgromadzenia. Podczas pracy w grupach badaliśmy stan czterech kół wozu paulińskiego, czyli wartości, od realizacji których zależy wypełnienie naszego powołania. Są to: ubóstwo, apostolstwo, pobożność i studium.
Drugi dzień poświęciliśmy skupieniu i modlitwie. Przewodnikiem w tym czasie był salwatorianin, ks. Piotr Stawarz, który wprowadzał nas w rytm lectio divina. Wieczorem natomiast wysłuchaliśmy opowieści br. Zbigniewa Gawrona, który od trzech lat pracuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się w aktualnymi wydarzeniami z życia i działalności naszych braci za oceanem.

Ostatni zień spotkania spędziliśmy na wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzaliśmy muzeum urządzone w podziemiach rynku.

Spotkanie wszystkich profesów Regionu Polska-Ukraina zwoływane jest raz do roku.

Za: www.paulus.org.pl