Duchacze: Europejscy ekonomowie w Bydgoszczy

W dniach od 26 – 29 marca br. w domu zakonnym w Bydgoszczy przy Alejach Jana Pawła II 117 odbywa się doroczne spotkanie ekonomów okręgów europejskich Zgromadzenia Ducha Świętego.

Przybyli na nie przedstawiciele Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii jak również ekonom reprezentujący region Niemiec i Belgii, a także Ekonom Generalny jako przedstawiciel Przełożonego Generalnego z Rzymu.

Obradują zgodnie z wypracowanymi schematami na temat sytuacji finansowej wspólnot zakonnych w poszczególnych krajach oraz bieżącej działalności Zgromadzenia na płaszczyźnie ekonomicznej czy pomocy krajom misyjnym znajdującym się w potrzebie z różnorodnych przyczyn. Jedną z nich jest chociażby trzęsienie ziemi na Haiti, które boleśnie dotknęło ten kraj przed dwoma laty czego konsekwencje są odczuwalne do dzisiaj.

Ekonomowie zastanawiają się i naradzają także w związku ze zbliżającą się Kapitułą Generalną, która przypada na przełomie czerwca i lipca br., a bez wątpienia jest ogromnym zadaniem i nadzieją na odszukanie jeszcze bardziej efektywnych sposobów ewangelizacji oraz pomocy ludom, grupom i osobom, „które dotąd nie słyszały posłannictwa ewangelicznego albo zaledwie usłyszały”. Całość spotkania odbywa się na fundamencie modlitwy i Eucharystii sprawowanej wspólnotowo każdego dnia w intencji Zgromadzenia i wiernych powierzonych Jego opiece.

Galeria zdjęć 

Za: www.duchacze.pl.