Home WiadomościZ kraju Działalność Apostolska Zakonów Męskich w Polsce

Działalność Apostolska Zakonów Męskich w Polsce

Redakcja

Zakony Męskie w Polsce to wspólnota składająca się 56 instytutów, skupiających 12.152 zakonników: 9363 kapłanów, 1360 braci, 953 kleryków, 253 nowicjuszy, 223 postulantów.

Na terenie Polski pracuje 8852 zakonników natomiast za granicą 3300.

 

PRACA DUSZPASTERSKA OGÓLNA

Męskie zakony mają znaczący udział w duszpasterstwie Kościoła w Polsce:

– Prowadzą 700 parafii, z reguły miejskich, w których pracuje 3395 kapłanów zakonnych ( a więc średnio około 7 kapłanów zakonnych w parafii).

– Pod opieką zakonów męskich znajduje się 155 sanktuariów (16 ku czci Osób Trójcy Świętej; 107 Maryjnych oraz 32 ku czci Świętych). Są wśród nich największe polskie Sanktuaria: na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu, Górze Św. Anny, Świętej Lipce, Gietrzwałdzie, Świętym Krzyżu, Gostyniu czy Kalwarii Pacławskiej.

– Zakony posiadają 139 domów rekolekcyjnych, prowadzących rekolekcje zamknięte. Zakonnicy wygłosili w ciągu roku prawie 6.500 serii rekolekcji i misji parafialnych oraz ponad 3000 serii rekolekcji specjalistycznych.

– Przy kościołach klasztornych działa ok. 2980 grup różnych ruchów i stowarzyszeń religijnych w tym 381 grup oazowych, 295 grup neokatechumenalnych, 279 grup bractw i stowarzyszeń religijnych i 194 grupy ruchu charyzmatycznego.

– W katechezie szkolnej zaangażowanych jest 1183 zakonników, którzy uczą ok. 380 tys. dzieci i młodzieży.

– W trakcie wakacji zakony organizują różne formy wypoczynku i formacji dla dzieci i młodzieży które rocznie obejmują około 80 tys. uczestników. Do tej pracy angażuje się 1681 zakonników.

– Zakonnicy mocno angażują się w nową ewangelizację. Obecnie istnieje 49 szkół i ośrodków nowej ewangelizacji, prowadzonych przez zakony.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I OŚWIATOWA

– 298 polskich zakonników wykłada na wyższych uczelniach. Niezależnie od tego 516 zakonników jest wykładowcami w wyższych seminariach duchownych zakonnych i diecezjalnych.

– Zakony męskie posiadają 6 szkół wyższych (nie licząc seminariów duchownych) oraz 40 instytutów naukowych i centrów duchowości. Obecnie istnieją 32 czasopisma naukowe, wydawane przez zakony.

– Zakonnicy prowadzą 25 szkół podstawowych, 55 gimnazjów oraz 42 licea i 12 szkół zawodowych. Posiadają także 15 przedszkoli i 28 burs i internatów dla młodzieży szkolnej

 

APOSTOLSTWO CHARYTATYWNE

– Niektóre zakony męskie zostały powołane do istnienia by opiekować się chorymi, inne mają to jako jeden z ważnych elementów swego charyzmatu. Obecnie posiadają one w Polsce 6 szpitali, 13 hospicjów, 27 domów opieki społecznej, 14 aptek, 8 ośrodków ziołolecznictwa oraz 66 poradni psychologiczno-pedagogicznych.

– Ważną częścią posługi zakonów męskich jest opieka nad osobami uzależnionymi lub wykluczonymi społecznie. Dla tego celu zakony męskie prowadzą: 17 ośrodków terapii dla osób uzależnionych; 29 ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych; 4 hostele dla osób uzależnionych; 9 schronisk i noclegowni dla bezdomnych; 48 kuchni dla bezdomnych i ubogich.

– Pomoc rodzinie, szczególnie rodzinom ubogim i wielodzietnym to kolejny rys posługi charytatywnej zakonów męskich. Prowadzą one: 146 świetlic dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych; 75 ośrodków pomocy rodzinie oraz 22 warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przy domach zakonnych działa 365 zespołów charytatywnych, skupiających osoby świeckie, służące pomocą rodzinom ubogim i potrzebującym.

 

EWANGELIZACJA NA POLU KULTURY I SPORTU

– Zaangażowanie zakonów w rozwój kultury ma wielowiekową, bogata tradycję. Aktywność współczesnego pokolenia zakonników w tym obszarze wyraża się między innymi: w prowadzeniu 65 festiwali muzyki poważnej i organowej oraz 69 festiwali piosenki religijnej; istnieniu 68 muzeów przyklasztornych. Działalność prowadzi 24 centra kultury chrześcijańskiej oraz 68 konkursów i nagród kulturalnych

– Zakonne środki społecznej komunikacji obejmują współcześnie: jedną ogólnopolską stację telewizyjną, 8 rozgłośni radiowych, 102 czasopisma religijne, 46 wydawnictw oraz 73 księgarnie.

– Bardzo szeroka jest obecność zakonników w internecie. Obecnie istnieje ponad 820 oficjalnych zakonnych stron internetowych w j. polskim. Oprócz tego funkcjonują osobiste portale zakonników, blogi przez nich prowadzone, a także 5 telewizji internetowych. Zakonnicy prowadzą 20 kawiarenek internetowych dostępnych dla zainteresowanych osób.

– Mało znaną częścią działalności zakonników są kluby i organizacje sportowe dla młodzieży – prowadzą ich 78.

 

ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE DZIEŁ PROWADZONYCH PRZEZ POLSKICH ZAKONNIKÓW NA MISJACH

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda