Dziękczynienie u warszawskich Pijarów

W sobotnie popołudnie 6. maja 2017 r. zakonnicy z terenu Archidiecezji warszawskiej pielgrzymowali do Sanktuarium na warszawskich Siekierkach, aby wraz z Maryją Nauczycielką młodzieży uwielbiać Boga za 400-lecia istnienia Zakonu Pijarów i 250 lecie kanonizacji Św. Józefa Kalasancjusza. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił Słowo Boże rektor pijarskiego kolegium o. Tadeusz Suślik SChP. Celebrans wskazał na Maryję Opiekunkę – ochraniającą Kościół, jako na Nauczycielkę jednoczącą wspólnotę, Przewodniczkę prowadzącą uczniów Jezusa bezpieczną drogą.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele braci Bonifratrów, ojców Barnabitów, Bernardynów, Dominikanów, Franciszkanów, Franciszkanów konwentualnych, Jezuitów, Oblatów NMP, Redemptorystów, Salwatorianów, księży Saletynów i Salezjanów mieli kilkugodzinną szansą poznania siekierkowskiego sanktuarium, przez wielu dotąd nieodkrytego, a także do rozmów i refleksji na temat życia zakonnego.

Zebranie było zarazem wprowadzeniem do rozpoczynającej się od września peregrynacji kopii jasnogórskiej Madonny w klasztorach męskich archidiecezji warszawskiej. Ojciec Kazimierz Malinowski OFMConv zwrócił uwagę, że wędrówka Maryi przez klasztory męskie w Polsce trwa od 2013 i kres szlaku pielgrzymiego nastąpi w Warszawie. Nawiedzanie zakonnych domów przez Maryję jest wyjątkową szansą na spełnienie słów Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1963 r. pisał do zakonników, że przyjęta do zakonnych Gospód Matka Pana chce dać Synów licznych w powołania ku radości naszych wspólnot, ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego.

Odnosząc się do tych słów, zwrócił uwagę, że obecność u Ojców Pijarów jest jedną z wielu inicjatyw KWPZM zmierzających do integracji zakonników, po to byśmy lepiej służyli Kościołowi lokalnemu będąc mocni siłą komunii budowanej stopniowo między wspólnotami zakonnymi w diecezji. Temu celowi służy także powołanie delegatów KWPZM we wszystkich diecezjach w Polsce. W dzisiejszym świecie potrzebujemy wyraźnych znaków jedności, dlatego współpraca osób konsekrowanych z różnych instytutów staje się koniecznością.

Tematykę współpracy kontynuował ks. Piotr Ciepłak MS – opowiadając o wspólnych inicjatywach ekonomicznych, podejmowanych przez zakony męskie. Razem możemy więcej – stwierdził – dzięki działaniu wspólnemu możemy w świecie globalnych korporacji znaleźć odpowiednie argumenty, by bronić się przed próbami wyzysku i obniżać koszty utrzymania wspólnot zakonnych i dzieł, które prowadzimy. To jest główny motyw powstania i rozwoju Forum Współpracy Międzyzakonnej. W dalszej części wystąpienia ks. Piotr przedstawił wypracowane w ramach Forum konkretne inicjatywy gospodarcze, służące dobru wspólnot zakonnych.

Poważne rozmowy zwieńczono dyskusjami przy posiłku, o pracy, zwyczajach, charyzmatach naszych wspólnot. Zauważono, że wysiłek zmierzający do bycia w komunii domaga się zaprezentowania celu, który będzie dla poszukujących go – inspiracją. Niewątpliwie znakiem spotkania u Pijarów okazał się stół, najpierw eucharystyczny, następnie dyskusji i rozmowy, a w końcu braterskiego posiłku.

o. Sebastian Feret OFM – delegat KWPZM w Archidiecezji Warszawskiej