„Ekonomia w służbie charyzmatu i misji” Polskie wydanie

Przed ponad rokiem Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała obszerny dokument poświęcony ekonomicznym aspektom życia konsekrowanego. Dokument nosi tytuł: “Economia a servizio del carisma e della missione” i w momencie jego prezentacji ukazał się drukiem jedynie w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim i francuskim.

W trakcie prezentacji tego dokumentu, która odbyła się na rzymskim uniwersytecie „Antonianum” 6 marca 2018 r. przedstawiciel Kongregacji o. Sebastiano Paciolla powiedział: „To trudny czas i konieczne jest mówienie o ekonomii. Papież Franciszek wzywa osoby konsekrowane do zajęcia się tą kwestią, mając na uwadze dwa ważne kryteria: profesjonalizm i wartości ewangeliczne. Musisz być osobą kompetentną, aby właściwie zarządzać gospodarką instytutu. Jeśli to konieczne, dobrze jest skorzystać z zewnętrznych konsultantów świeckich, ale muszą oni poznać świat osób konsekrowanych, aby móc towarzyszyć nam zgodnie z naszymi wartościami. Zarządzanie dobrami nie może być pustą delegacją do ekonoma generalnego lub dla jakiejś małej grupy: musi to być odpowiedzialność całego instytutu, aby zapewnić przejrzystość i trwałość tego zarządu”.

Polskie tłumaczenie dokumentu pt. „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji” zostało przygotowanie przez franciszkańskie Wydawnictwo Niepokalanów i ukazało się drukiem na początku kwietnia 2019 r. Poniżej prezentujemy list intencyjny dyrektora Wydawnictwa o. Andrzeja Iwanickiego, zachęcający do nabycia i lektury tego ważnego dla wszystkich osób konsekrowanych dokumentu:

Drodzy Bracia i Siostry w życiu zakonnym, z wielką radością pragnę przed-stawić każdemu z Was nowy Dokument Kongregacji d/s Życia Zakonnego i Instytutów Świeckich odnośnie zarządzania i posługiwania się dobrami materialnymi „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji.”

Dokument jest dostępny nakładem Wydawnictwa Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2019 (wydawni-two.niepoka-lanów.pl). Zostaliśmy wszyscy zaproszeni do dzielenia się i służenia poprzez charyzmaty i dobra materialne innym. Tej posługi uczymy się nieustannie, aby nasze serca formować według Serca Bożego, by były one hojne i otwarte na potrzeby drugich.

W jednej ze środowych katechez papieża Franciszka (7.11.2018) padły znaczące słowa odnośnie do własności dóbr w świetle mądrości chrześcijańskiej, które można przywołać jako motto niniejszego dokumentu: „W nauce społecznej Kościoła mówimy o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Wszelkie bogactwo, aby było dobre, musi posiadać wymiar społeczny. (…) Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności. Nikt nie jest absolutnym panem dóbr, jest jedynie rządcą dóbr. Posiadanie jest odpowiedzialnością, jaką mamy, a wszelkie dobro wykradzione z logiki Bożej Opatrzności jest zdradzone w swym najgłębszym znaczeniu. (…) kochaj twoimi dobrami, wykorzystaj swoje środki, by kochać, tak jak potrafi sz. Wówczas twoje życie staje się dobre, a posiadanie staje się prawdziwym da-rem. Ponieważ życie to nie czas na posiadanie, ale na miłość”.

Bóg w swojej Opatrzności powierza nam dobra, abyśmy odpowiedzialnie, roztropnie i przejrzyście zarządzali nimi na każdym poziomie zgodnie z kryteriami ubóstwa, solidarności i miłości. Znajdziecie tutaj normatywny obraz zarządzania dobrami materialnymi wg norm KPK jak również obszerne uzasadnienie duchowe prowadzące nas do głębi zrozumienia ubóstwa ewangelicznego oraz do „wiarygodności ewangelicznej osób konsekrowanych, która jest związana ze sposobem, w jaki zarządza się dobrami” (por. s. 24).

Moi Drodzy, zachęcam Was do zapoznania się z tym Dokumentem wskazującym kierunki rozwoju i nabywania umiejętności zarządzania dobrami materialnymi. Tej pozycji nie powinno zabraknąć w żadnym klasztorze ani domu zakonnym. Z franciszkańskim pozdrowieniem pokój i dobro

O. Andrzej Iwanicki,
dyrektor wydawnictwa Niepokalanów

Również przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR skierował zachętę do wszystkich zakonników:

Z wdzięcznością przyjąłem wiadomość o przygotowaniu do druku w Wydawnictwie Niepokalanów polskiego tłumaczenia dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji”.

Inicjatywa Wydawnictwa Niepokalanów pozwala polskim zakonnicom i zakonnikom zapoznać się z najważniejszym w ostatnich latach dokumentem dotyczącym ekonomicznej sfery życia konsekrowanego. Normy i zasady w nim zawarte powinny być podstawą do właściwego zorganizowania spraw ekonomicznych w naszych wspólnotach.

Dziękując Wydawnictwu za podjęty trud, równocześnie zachęcam wszystkie wspólnoty zakonne w Polsce do zaopatrzenia się w niepokalanowskim wydawnictwie w niezbędną ilość egzemplarzy „Ekonomii w służbie charyzmatu i misji”. Potwierdzam opinię dyrektora Wydawnictwa, że ta książeczka powinna się znaleźć w każdej naszej Wspólnocie

O. Janusz Sok CSsR
Przewodniczący KWPZM

Dokument można zamawiać drogą internetową:
www.wydawnictwo.niepokalanów.pl
[email protected]

Za: Biuletyn Tygodniowy CIZ 14/2019