Home WiadomościZ kraju Ekumeniczny apel: Chrońmy życie i środowisko!

Ekumeniczny apel: Chrońmy życie i środowisko!

Redakcja

„Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze” – zaapelowali o to przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W siedzibie Sekretariatu Episkopatu podpisali oni 16 stycznia „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. 

„Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego i umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym środowiskiem” – podkreślają przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Podpisany przez nich dokument wskazuje, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem”.

Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi, aby ten korzystał z jego darów i nim zarządzał. Ten obraz przekazuje nam Księga Rodzaju. Pismo Święte wielokrotnie opisuje piękno świata stworzonego przez Boga. Niestety, współcześnie „produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. (…) Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię” – zauważają przedstawiciele Kościołów w Polsce.

Choć sygnatariusze apelu dostrzegają wkład wielu chrześcijan na całym świecie w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia, zachęcają do większej wrażliwości w tym względzie. „Ufamy, że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól” – czytamy. Apel ten skierowany jest także do władz państwowych i samorządowych.

Koroną stworzenia jest człowiek, stąd Apel Kościołów podnosi także kwestię ochrony życia ludzkiego. „Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny” – zwracają uwagę przedstawiciele Kościołów.

Jako środek zaradczy na dzisiejsze problemy z ochroną środowiska wskazana jest asceza, która wyraża się unikaniem gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań oraz post, czyli samoograniczanie własnych pożądań. Dokument zawiera także apel o dokonywanie odpowiedzialnych wyborów – oszczędzanie energii i zasobów ziemi oraz szacunek dla wszystkiego, co żyje. „Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 1,31)”.

Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia sygnowali 16 stycznia 2013 r. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski: ks. prezbiter Gustaw Cieślar – przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ks. bp Jerzy Samiec – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Edward Puślecki – biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. bp Marek Izdebski – biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. bp Wiktor Wysoczański – biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP, ks. bp Ludwik Jabłoński – biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, Metropolita Sawa – prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, ks. abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczyste podpisanie odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

(md © Biuro Prasowe KEP 2013)

Więcej na: www.episkopat.pl


APEL KOŚCIOŁÓW W POLSCE O OCHRONĘ STWORZENIA

Drodzy Bracia i Siostry!

Kierujemy do Was ekumeniczny list, który jest apelem i prośbą o zachowanie stworzenia jako dzieła Bożego.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1) – tymi uroczystymi słowami zaczyna się Pismo Święte. Świat nie powstał w wyniku ślepego przypadku, lecz z woli kochającego i mądrego Boga, podobnie jak człowiek, którego „Bóg stworzył na swój obraz” (por. Rdz 1,27). Potem, jak stwierdza Pismo, „Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15). Stwórca zaprasza człowieka do współpracy w trosce o swoje dzieło, służące wszystkim żywym istotom. Każda chrześcijańska tradycja podaje przykłady wybitnych ludzi, którzy z miłością traktowali całe Boże stworzenie. Niestety, nie zawsze jesteśmy wierni temu wezwaniu.

Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią, zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię.

Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem.

Wielu chrześcijan na całym świecie angażuje się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia. Do najbardziej znanych należą projekty zarządzania budynkami w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców, kompostowania itp.

Bracia i Siostry, trzeba propagować tę wrażliwość! Ufamy, że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól.

Nasz apel kierujemy także do władz państwowych i samorządowych. Wyrażamy troskę w kwestii prywatyzacji i komercjalizacji zasobów wody i przestrzeni publicznej.

Zachęcamy do kształtowania takiej polityki społecznej, która promuje bezpieczne przetwarzanie i utylizację trujących odpadów. Wzywamy przede wszystkim do:

− redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci, oczyszczania powietrza, wody i gleby;

− ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody, do odtwarzania ekosystemów;

− stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji żywności oraz produkcji opakowań;

− opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do zachwiania równowagi ekologicznej.

Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego Bóg objawił, że przezwycięża wszelkie zepsucie i śmierć. Chrześcijanin jest wezwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez swe czyny. Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny. Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych, zaangażowanych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa. W zrozumieniu tych procesów pomocną dla chrześcijan może stać się dynamicznie rozwijająca się refleksja biblijna i teologiczna na temat stworzenia.

Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego i umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym środowiskiem. Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy potrzebującym. Zlecone nam przez Stwórcę zadanie panowania nad rzeczami służy temu, aby nie zapanowały one nad nami.

Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. Pomyślmy o tym, że my i całe stworzenie jesteśmy powołani do życia w rzeczywistości opisanej w ostatniej księdze Biblii jako „nowe niebiosa i nowa ziemia” (Ap 21,1). Dlatego codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 1,31).

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski 

ks. prezbiter Gustaw Cieślar
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

ks. bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. bp Edward Puślecki
Biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

ks. bp Marek Izdebski
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

ks. bp Wiktor Wysoczański
Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP

ks. bp Ludwik Jabłoński
Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP

Metropolita Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

ks. abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda