Ełk – Bp Jerzy Mazur: Wasze śluby zakonne są odpowiedzią na prowokacje współczesnego świata

Wasze śluby zakonne są odpowiedzią na prowokacje współczesnego świata – powiedział bp Jerzy Mazur podczas Mszy św. w Święto Ofiarowania Pańskiego. Na wspólnotowe uroczystości do Ełku przyjechali członkowie zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego oraz wdowy i dziewice konsekrowane.

Wprowadzeniem do świętowania Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji ełckiej była konferencja ks. prał. Stanisława Jóźwiaka. Dyrektor Wydziału Zakonnego zauważył, że miłość i cierpienie są najcenniejszymi wartościami na tym świecie, na które może zdobyć się człowiek. Kapłan przypomniał o trwającej w diecezji duchowej adopcji powołań. Jest to forma zobowiązania do codziennej modlitwy w intencji osoby Bogu wiadomej, która rozeznaje swoje powołanie. Jak podkreślił ks. Jóźwiak, „Bóg powołuje wiele osób, którym bardzo dziś potrzebne jest wsparcie”.

W ramach uczczenia Roku Życia Konsekrowanego, bp Jerzy Mazur zaproponował zgromadzeniom, aby odwiedzały parafie na terenie diecezji. Ks. Jóźwiak zauważył z kolei, że ma to na celu nie tylko ożywienie powołań, ale także świadectwa życia osób konsekrowanych. W adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy dziękowali Bogu za dar swego powołania.

Punktem kulminacyjnym świętowania była uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Jerzy Mazur. „W roku Życia Konsekrowanego słowa św. Teresy od Jezusa nabierają jeszcze większego znaczenia. Karmelitanka mówiła, że „Bóg sam wystarczy”. Te słowa niech stają się pragnieniem osób życia konsekrowanego, niech stają się pragnieniem nas wszystkich” – powiedział biskup.

„Papież ogłaszając ten rok powiedział, że konsekrowani są żywymi ikonami Boga. W tym roku pragniemy pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach klasztornych. Niech ten czas będzie dobrą sposobnością dla konsekrowanych, by na nowo odkryć wartość całkowitego poświęcenia się Bogu” – podkreślił bp Mazur.

Hierarcha zachęcał: „Bądźcie wierni charyzmatowi zgromadzenia. Właściwe zrozumienie i przeżywanie charyzmatu jest pozytywną obroną przed dzisiejszymi zagrożeniami. Takie życie zgodne z charyzmatem jest źródłem i siłą duchową oraz budzi zapał misyjny”.

Na zakończenie bp Mazur zauważył, że śluby zakonne, życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie stanowią odpowiedź na potężne wyzwania i prowokacje współczesnego świata. „Dzisiejszy świat narzuca hedonistyczną kulturę, ośmiesza wartość czystości, dziewictwa. Wasze życie ślubem czystości jest odpowiedzią na te prowokacje i daje świadectwo błogosławionego ładu w niełatwą sferę czystej miłości. Dzisiejszy świat narzuca materializm i szerzy żądzę posiadania. Wasze życie ślubem ewangelicznego ubóstwa jest pozytywną odpowiedzią na te sytuacje i pokazuje, że Bóg jest prawdziwym bogactwem ludzkiego serca. Dzisiejszy świat narzuca wieloznaczne pojmowanie wolności, które oddzielają od fundamentalnej więzi z prawdą i normą moralną. Wasze życie klubem ewangelicznego posłuszeństwa jest odpowiedzią na te prowokacje. Starajcie się rozeznawać wolę Bożą na kolanach i w duchu posłuszeństwa ją wypełniać” – dodał.

Po Mszy św. uczestnicy wysłuchali wykładu o. Kazimierza Szymczychy SVD, sekretarza KEP ds. Misji, który mówił o „Szansach i wyzwaniach posługi misyjnej”. Misjonarz zwrócił uwagę, że pokora jest najważniejszą cnotą posługi misyjnej. „Kolejne cnoty pomocne na misjach to umiejętność słuchania oraz duch ofiarny. Nie ma misji bez zauważenia człowieka potrzebującego” – powiedział o. Szymczycha.

Misjonarz podkreślił, że każdy jest powołany do tego, aby świadczyć o Chrystusie. Wystąpienie zakończyła prezentacja multimedialna „Moja Afryka”, podczas której uczestnicy zobaczyli życie misjonarzy i misjonarek.

Świętowanie zakończyło się wspólna agapą. Na terenie diecezji ełckiej jest 5 zgromadzeń zakonnych męskich oraz 13 zgromadzeń żeńskich.

mr