Finał „Ewangelizacji w Beskidach”

Wielka Racza w Beskidzie Żywieckim była 24 sierpnia 2019 r. ostatnim szczytem górskim, na którym w tegoroczne wakacje odbywała się siódma edycja „Ewangelizacji w Beskidach” – największa tego typu akcja w diecezji bielsko-żywieckiej. Podczas spotkań w lipcu i sierpniu duchowni pod hasłem „Droga Łaski” przybliżali pielgrzymom istotę i znaczenia sakramentów świętych.

W przygotowanym przez wspólnotę „Talitha Kum” finałowym spotkaniu na Wielkiej Raczy uczestniczyło kilkaset młodych i starszych osób, w tym liczne rodziny. Eucharystii przy ołtarzu polowym przewodniczył o. Bogdan Kocańda OFMConv, kustosz rychwałdzkiego sanktuarium i pomysłodawca ewangelizacyjnej akcji w górach.

Zakonnik wezwał uczestników modlitwy, by pamiętali, że ewangelizacja nie kończy się na ósmej górze, lecz trwa nadal. „Kończymy ewangelizację, ale nie kończymy tej drogi, bo to jest pielgrzymka wiary” – wyjaśnił, a w kazaniu wskazał na duchowy wymiar codziennej wędrówki wiary.

„Dzięki sakramentom świętym to wędrowanie nie jest pustym przebiegiem, jałowym zmęczeniem, ani krzykiem słabych ludzi żyjących bez nadziei spotkania. To coś zupełnie innego. Dzięki sakramentom świętym jesteśmy uczestnikami świętej podróży. Jako ludzie ducha kroczymy drogą, którą zna tylko Bóg” – dodał.

Po Mszy św. zebrani uwielbiali Pana oraz modlili się na cztery strony świata. Przyjęli też namaszczenie rychwałdzkim olejkiem radości, a każdy z uczestników wylosował cytat z Pisma Świętego.

Miejsca, na których odbywała w tym roku ewangelizacja, to: Pilsko (1557 m n.p.m.) Bendoszka Wielka (1144 m n.p.m.) Klimczok (1117 m n.p.m.) Soszów Wielki (979 m n.p.m.) Błatnia (917 m n.p.m.) Hala Lipowska (1324 m n.p.m.); Hala Boracza (854 m n.p.m.) i Wielka Racza (1236 m n.p.m.)

Inicjatywa ma być odpowiedzią na wezwanie Kościoła powszechnego do nowej ewangelizacji. Wspólnotami odpowiedzialnymi za projekt są m.in.: Francesco Team, Fraternia Franciszkańska i Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Od siedmiu lat podczas wakacyjnej „Ewangelizacji w Beskidach” na kolejnych szczytach beskidzkich pojawiają się ludzie z różnych wspólnot z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej i krakowskiej.

fot. Ewangelizacja w Beskidach/Facebook

Za: diecezja.bielsko.pl