Forum Młodych w Krakowie u Sióstr Służebniczek

„Ani chwili bez miłości” – to hasło, które przyświecało III Ogólnopolskiemu Forum Młodych w Krakowie. Zostało ono zorganizowane przez Siostry Służebniczki, a wzięło w nim udział około 200 osób z całej Polski.

Celem spotkania była wzajemna integracja, modlitwa oraz pogłębienie swojej wiary. 

Forum odbyło się w dniach 29 kwietnia – 2 maja przy parafii M.B. Częstochowskiej w Krakowie. Podczas tych kilku dni młodzież rozważała słowa Ewangelii św. Łukasza o Zacheuszu, poznawała ciekawe miejsca oraz uczestniczyła w warsztatach, prelekcjach, wieczorach uwielbienia. Pierwsze dwa dni zostały opatrzone sentencją „Dom Ojca”. Trzeci dzień nawiązywał do słów „Dom Miłosierdzia”, natomiast czwartego uczestnicy skupiali się na temacie „Dom Posłania”. Codziennej modlitwie porannej, oprócz ewangelii, towarzyszyła medytacja i słowa papieża Franciszka. Podczas wspólnych spotkań młodzież chętnie śpiewała i tańczyła na chwałę Boga. W ten sposób uczestnicy mogli lepiej poznać siebie nawzajem.

Młodzi ludzie chętnie angażowali się w zorganizowane dla nich warsztaty, między innymi kulinarne, taneczne, plastyczne, komunikacji, flagi oraz teatralne. Dzięki nim mogli rozwinąć swoje talenty lub odkryć zupełnie nowe zainteresowania.  Podczas każdego dnia młodzież uczestniczyła w kręgach biblijnych, gdzie w grupach mogła podzielić się wrażeniami z Forum

Dobrą okazją do poznania miasta i siebie nawzajem była gra miejska oraz zwiedzanie Opactwa Cytersów w Mogile. 

Uczestnicy wzięli udział także w wieczorze uwielbienia, co było dla wielu osób dużym przeżyciem duchowym. Okazją do pojednania z Bogiem był wieczór pokutny, który odbył się trzeciego dnia. Młodzi ludzie zwracali się do Pana w pieśniach i modlitwie, a także chętnie przystępowali do  spowiedzi.

Ostatniego dnia z wizytą przybyli długo wyczekiwani goście – ks. bp Grzegorz Ryś oraz Matka Generalna Beata Chwistek. Ks. bp przewodniczył mszy świętej, a następnie poprowadził spotkanie dla uczestników Forum. Ks. biskup nawiązał z młodzieżą doskonały kontakt i przekazał im wiele mądrości na temat wiary. Na zakończenie uczestnicy przyznali, że pobyt w Krakowie  bardzo im pomógł w zbliżeniu się do Boga i pełni entuzjazmu oraz żywej wiary powrócili do swoich domów.  

Siostry Służebniczki