Kapucyni: Franciszek i Franciszek

W marcu w parafialnej Kawiarence Pod Kapturem w Bytomiu odbył się kolejny wieczór artystyczny. Tym razem nosił tytuł O Franciszku i… Franciszku. Spotkanie poświęcono dwóm postaciom – świętego Franciszka z Asyżu oraz papieża Franciszka.

Świętego Biedaczynę z Asyżu przypomniały zebranym fragmenty filmu Brat Słońce i Siostra Księżyc, bajka z serii Święci dla dzieci oraz wybrane franciszkańskie piosenki. Osobę papieża Franciszka przybliżyły zgromadzonym animowany filmik Poznaj papieża Franciszka w 4 minuty oraz wybrane ciekawostki z jego życia. Ponadto wspomniano ułożoną przez Ojca Świętego Modlitwę pięciu palców. Uczestnicy wieczorku mieli również okazję wysłuchać fragmentu adhortacji Evangelii Gaudium. Na zakończenie brat Mirosław przeprowadził krótki quiz ze znajomości postaci obu Franciszków. Wieczór uświetnił śpiew z akompaniamentem skrzypiec. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych błogosławieństwem.

Następny wieczór artystyczny w Kawiarence Pod Kapturem odbędzie się w piątek 11 kwietnia o godz. 19.30. Tematem będą pieśni wielkopostne.

Bracia Mniejsi Kapucyni z Bytomia

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.