Franciszkanin odznaczony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP

Franciszkanin, o. phm. Jacek Szczepanik, został odznaczony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, nadanym przez Przewodniczącego ZHP. Kapelan Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna 24 listopada 2018 r. odebrał wyróżnienie podczas Zjazdu Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Warto zaznaczyć, że jest to najważniejsze odznaczenie harcerskie w Polsce. Nadawane jest instruktorom, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną.

O. Jacek oprócz pełnienia od wielu lat funkcji kapelana zaangażowany jest w działalność środowisk harcerskich. Jest inicjatorem m.in. powołania gromady zuchowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz aktywnie wspiera Krąg Seniorów.

Warto podkreślić, że to kolejne wyróżnienie dla o. Jacka. W tym roku otrzymał również odznaczenie za zasługi dla sportu. Pisaliśmy o tym na naszym portalu: Franciszkanin wyróżniony odznaką ,,Za Zasługi dla Sportu”.

Za: www.franciszkanie.pl