Franciszkańskie „jajeczko”

O poranku w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego każda chrześcijańska rodzina zasiądzie do stołu, aby wspólnie spożyć wielkanocne śniadanie. W Krakowie – zgodne z tradycją – przełożeni ośmiu franciszkańskich klasztorów już w Wielką Sobotę podzielili się poświęconym jajkiem.

W tym roku synowie św. Franciszka spotkali się w klasztorze Braci Mniejszych przy Ojcowskiej.

Przełożony wspólnoty o. Eligiusz Dymowski powiedział, że bez wiary w Chrystusa zmartwychwstałego „próżne jest to wszystko, czego się spodziewamy i co wykonujemy”.

Prowincjałom i gwardianom życzył błogosławieństwa Bożego w trudach posługiwania, codziennego zmagania się z rzeczywistością, często niełatwą.

„Nie raz trzeba pokonywać różnego rodzaju przeszkody. Tym bardziej potrzeba tego światła, Bożych łask. Niech Zmartwychwstały błogosławi, umacnia i obdarza Was wszystkich pokojem” – winszował.

Na zakończenie spotkania prowincjał o. Rufin Maryjka OFM podarował zaproszonym gościom najnowszy numer „Pietas et Studium” – Rocznika Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe dotyczące filozofii, teologii i franciszkanizmu.

Redaktor naczelny o. Adam J. Błachut OFM uważa, że współczesny świat łatwo spycha na margines twórcze myślenie, dlatego bez solidnych studiów badawczych, jego przyszłość może być zagrożona. Dlatego zdaniem franciszkanina „niewątpliwie ogromną rolę musi dziś odgrywać promowanie nauki i ośrodków badawczych”.

Od kilkunastu lat franciszkanie w Krakowie wspólnie prowadzą Instytut Studiów Franciszkańskich (www.isf.edu.pl). Instytut został erygowany w dzień bł. Salomei, 19 listopada 1998 roku, decyzją Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich, którą tworzą przełożeni 10 polskich prowincji franciszkańskich.

W Krakowie są siedziby czterech prowincji franciszkańskich: Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap), Zakonu Braci Mniejszych (OFM ) – bernardynów i Zakonu Braci Mniejszych (OFM ) -reformatów. W sumie osiem klasztorów. Trzy z nich prowadzą parafie.

jms