Generał Misjonarzy mianował zakonników odpowiedzialnych za prowincje Sióstr Szarytek w Polsce

Dnia 23 marca 2012 r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy mianował:

1. Ks. Józefa Łucyszyna CM, Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej na najbliższe sześć lat. Instalacja nowego Dyrektora nastąpi w miesiącu czerwcu.

2. Ks. Marcina Stasiowskiego CM, Vice-Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej dla wspólnot tejże Prowincji usytuowanych na terenach byłego ZSRR (pięć domów na Ukrainie i jeden w Magadanie w Rosji).

3. Ks. Pawła Śliwińskiego CM, Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej na drugą kadencję na trzy lata.

Kuria CM