Gniezno: dzień ekspiacji dla konsekrowanych

archidiecezja.plTrzynasty dzień marca był dla osób konsekrowanych w archidiecezji gnieźnieńskiej dniem ekspiacji dobremu Bogu za niewierności i zaniedbania w życiu zakonnym, jakich dopuścili się zakonnicy i siostry zakonne w jakimkolwiek czasie.

Dzień ten wpisał się w program obchodów Roku Życia Konsekrowanego w naszej archidiecezji.  Siostry, bracia i ojcowie zakonni modlą się tego dnia, poszczą i podejmują dzieła pokutne w duchu wynagrodzenia za grzechy osobiste i wspólnotowe, by oczyściwszy serca na nowo, z żarliwością i gorącą miłością, podjąć swoją misję uobecniania Chrystusa w Kościele i w świecie.

Przypominamy, że trwający rok liturgiczny jest z woli papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego. Jest on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając go w listopadzie papież mówił:  „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są żywymi ikonami Boga po trzykroć Świętego”.

Za: www.archidiecezja.pl