Harmęże. I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny na pieśń ku czci św. Maksymiliana

8 września 2020 r. rozpoczął się I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej.

Konkurs organizowany jest przez Centrum św. Maksymiliana w Harmężach i trwał do 14 września.

O tym do kogo skierowany został konkurs, jakie warunki należy spełnić oraz dlaczego w ogóle podjęto taką inicjatywę w programie „W rytmie dnia” w pierwszym dniu trwania konkursu opowiedział o. Arkadiusz Bąk OFMConv, koordynator tego muzycznego przedsięwzięcia: W RYTMIE DNIA.

Przedmiotem konkursu jest melodia i tekst pieśni ku czci o. Maksymiliana. Tekst musi nawiązywać ściśle do życia i działalności Maksymiliana. Pieśń może mieć dowolną formę: ciągłą, responsoryjną, zwrotkową, inwokacyjną jednak musi zawierać minimum dwie zwrotki (z pominięciem inwokacji). Uczestniczyć w konkursie może każda osoba bez ograniczeń wiekowych oraz bez względu na wykształcenie w zakresie kompozytorskim czy filologicznym.

Więcej informacji na temat I Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej można znaleźć na stronie harmeze.franciszkanie.pl.

Za: www.franciszkanie.pl