O pierwszym Nuncjuszu Apostolskim w Rzeczpospolitej Polskiej

25 IV 1918 roku monsinior Achilles Ratti został mianowany przez papieża Benedykta XV wizytatorem na ziemie polskie i litewskie, a kilka miesięcy później, kiedy Polska odzyskała niepodległość, nuncjuszem apostolskim w Polsce….

CAŁY ARTYKUŁ DO POBRANIA: [TUTAJ]