III Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – Mistrz Kultury Polskiej”

W jubileuszowym roku 800-lecia przybycia Mistrza Wincentego do klasztoru cystersów w Jędrzejowie odbył się III Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – Mistrz Kultury Polskiej”.

Na konkurs wpłynęło 146 prac z dziesięciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego i lubelskiego.

Gala konkursowa połączona z wręczeniem nagród oraz prezentacją prac odbyła się 17 czerwca 2017 r. w „Galerii na piętrze” Jędrzejowskiego Centrum Kultury.Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek, natomiast wszyscy wyróżnieni nagrody rzeczowe.

o. Jakub Zawadzki


Na ziemi kieleckiej,
Leży miasto Jędrzejów.
Patronuje mu Wincenty,
Mistrz znany od wieków.

Wincenty zwany Kadłubkiem,
Urodził się w Karwowie.
Pobierał pierwsze nauki w Stopnicy,
Potem kształcił się w Krakowie.

Gdy ukończył studia za granicą,
I zastanawiał się nad swym stanem,
Z woli Bożej przyjął święcenia kapłańskie,
Został pobożnym kapłanem.

W Krakowie Wincenty Kadłubek,
Jako biskup był znany.
Pełnił tu przez dziesięć lat,
Posługę dla Bożej chwały.

Po tych wszystkich latach godnego urzędu,
Zrezygnował z biskupstwa z pobożności względu.
Pieszo i boso przyszedł tu do Jędrzejowa,
Włożył habit mnicha i oddał się w ręce Boga.

Wpisał się w karty historii,
Jako mąż uczony, wielki.
Stworzył wiecznie żywe dzieło
Pierwszą Kronikę Polski.

Wincenty Kadłubek chluba Jędrzejowa,
Bo Klasztor Cystersów jego szczątki chowa.
Ten Błogosławiony czyni cudów wiele,
Broni od nieszczęść, pomaga w potrzebie.

/Julia Marcinkowska/


Wyniki III Ogólnopolskiego Konkurs Literacko – Plastyczny „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – Mistrz Kultury Polskiej”.

 

Konkurs literacki

Kategoria do 14 roku życia

I miejsce

Natalia Kołodziej

II miejsce

Julia Szyrmer

III miejsce

Mariia Kovalenko

Julia Marcinkowska

Kategoria od 15 roku życia

I miejsce

Natalia Małecka

Kaja Budyłowska

II miejsce

Patrycja Cyganowska

Adrianna Marzec

III miejsce

Karolina Klauzińska

Anna Sołtys

Paweł Malmur

Natalia Czarnecka

 

Konkurs Plastyczny

Kategoria 8-10 lat

I miejsce

Michalina Kulińska

II miejsce

 Mikołaj Lipski

III miejsce

Oliwia Tatara

Oskar Kubala

Jakub Malinowski

Wyróżnienia:

Amelia Stano

Lena Kozłowska

Julia Olcha

Kategoria 11-13 lat

I miejsce

Zuzanna Misztal

II miejsce

Zuzanna Ziębińska

III miejsce

 Maja Gwóźdź

Aleksandra Turlej

Natalia Bugaj

Wyróżnienia:

Julia Karyś

Maciej Bojarski

Tomasz Filipkiewicz

Kacper Łóżecki

Oliwia Golańska 

Kategoria 14-16 lat

I miejsce

Anna Kwiatkowska

Wiktoria Dobosz

Amelia Dajer

II miejsce

Julia Marcinkowska

III miejsce

Patrycja Blicharska

Mikołaj Łabuda

Wyróżnienia:

Dawid Rogala

Klaudia Jakubowska

Kategoria 17-20 lat

I miejsce

Klaudia Bania

II miejsce

Sylwia Świtalska

III miejsce

Iga Michalska

Wiktoria Kawiorska

Wyróżnienia:

Kinga Pakuła

Anna Piątek

Roksana Skiba

 

Kategoria Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

I miejsce

Iwona Samek

II miejsce

Alicja Molęda

III miejsce

Weronika Koszowska

Wyróżnienia:

Małgorzata Makulska

Beata Maślarz