Ikona Jasnogórska u św. Antoniego w Warszawie

FOT. Anna DziemskaPo zimowej przerwie, kopia obrazu MB Częstochowskiej znowu  pielgrzymuje po  warszawskich parafiach.

Chociaż w każdej parafii obraz pozostaje tylko jedną dobę, jednak dla mieszkańców każdej parafii „wizyta Matki Bożej”  stanowi  duże przeżycie religijne. 

Ostatnio, w dniach 16 -17 marca  Ikona Jasnogórska nawiedziła  franciszkańską parafię św. Antoniego Padewskiego   na ul. Senatorskiej.

Nawiedzenie obrazu poprzedziły rekolekcje z kazaniami i nabożeństwami maryjnymi, które wygłosił ks. Józef Bommersbach,  proboszcz parafii Trójcy przenajświętszej w Dzierzgoniu – w dniach 8 -11 marca.  W poniedziałek,  16 marca uroczystościom powitalnym i mszy świętej przewodniczył ks. Bp. Rafał Markowski.

We wtorek , 17 marca po całodziennym czuwaniu parafian przy ikonie i okolicznościowych nabożeństwach, popołudniowe uroczystości pożegnalne zgromadziły  wielu  parafian, którzy ze łzami w oczach żegnali Jasnogórską Panią.

Gwardian klasztoru ,  O. Nataniel Marchwiany OFM prowadził  rozważania Drogi Krzyżowej z Bolesną Matką Pięknej Miłości i zaraz potem Nabożeństwo Odnowienia Ślubów Jasnogórskich.  Przy ponowieniach Ślubów Jasnogórskich o. gwardian zadawał refleksyjne pytania „Ile jest w tym mojej winy” że tak słabo wypełniane są praktyki religijne, że tak dużo jest zaniedbanych  i krzywdzonych dzieci, że tyle małżeństw jest  rozwiedzionych, że tyle jest  niesakramentalnych związków, że tylu ludzi starszych jest pozostawionych bez opieki lub oddawanych do domów starców, itp.

O godz. 18 .00  mszy świętej w intencji rodzin przewodniczył O. Nataniel Marchwiany , zaś homilię wygłosił o. Florencjusz Szewc OFM , proboszcz parafii. W koncelebrze,  oprócz o. Gwardiana i o Proboszcza parafii św. Antoniego Padewskiego uczestniczył proboszcz par. MB Anielskiej z Mokotowa , o.  Cezary Chustecki OFM.

W homilii o. Florencjusz  podkreślił cześć narodu polskiego dla Maryi, przypominając, że pieśń Bogurodzica była pierwszym polskim hymnem narodowym, a polski naród uciekał się do Maryi w krytycznych momentach, tak w przypadku najazdu Szwedów, jak i nawały bolszewickiej w okresie międzywojennym .Król Jan III  Sobieski  uciekał się do Maryi , prosząc o zwycięstwo pod Wiedniem w nabożeństwach różańcowych, przypomniał o. proboszcz, wyliczając , że w czasie II wojny do Maryi uciekali się żołnierze, walczący o wolną Ojczyznę na różnych frontach i przypominając  następnie czasy powojenne, kiedy skrytobójczo, mordowano patriotów.

Dalej o. Florencjusz podkreślił odzyskaną przez Polaków wolność w 1989 r. , niestety przez niektórych ludzi źle zrozumianą , czego konsekwencji obecnie doświadczamy, chociaż wolność powinna służyć dla wyboru przez nas  dobra.

„Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  w warszawskich parafiach pozwala wszystkim   uczyć się właśnie wyborów dobra w trudnych warunkach, naśladując Maryję , która w bardzo trudnych warunkach wypowiedziała FIAT „ – powiedział o. Florencjusz, zachęcając parafian do refleksji słowami: „Ile ja daję z siebie, aby być dobrym synem i córką i pozostawać wiernym Bogu? „

Na zakończenie uroczystości, po Eucharystii  wszyscy zakonnicy franciszkańscy zgromadzili się przy obrazie , żegnając świętą Ikonę , a o. Proboszcz skierował ostatnie słowapożegnania przed Obrazem Jasnogórskim.

Procesyjnie , ze śpiewem odprowadzono obraz Matki Bożej Częstochowskiej do auta – kaplicy, która odjechała do sąsiedniego kościoła.

W dniach 24 i 25 marca Ikona Jasnogórska  zagości w kościele franciszkanów p.w. Stygmatów św. Franciszka na ul. Zakroczymskiej na Nowym Mieście.

Anna Dziemska