Inauguracja RŻK w Diecezji Sandomierskiej

W Wigilię I Niedzieli Adwentu w bazylice sandomierskiej odbyło się rozpoczęcie diecezjalnego Roku Życia Konsekrowanego. Na wspólnej modlitwie zgromadziły się wspólnoty zakonne z terenu całej diecezji.

Wspólnej modlitwie, podczas której sprawowano Mszę św. wraz z modlitwą Nieszporów, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zwracając się do zgromadzonych osób konsekrowanych wskazał na osoby zakonne, jako znaki działania Ducha Świętego, który jak ogień ma oczyszczać i rozpalać ludzi wierzących. –

Można wypełniać skrupulatnie wskazania Ewangelii i dać się jej porwać, poprowadzić z zamkniętymi oczami. Można okazjonalnie poświęcać Bogu swój czas i siły albo oddać Mu całkowicie swoje życie. Różne są sposoby wypełniania chrześcijańskiego powołania, a przynależność do jakiegoś stanu w Kościele (duchownego, zakonnego, świeckiego), niekoniecznie musi odgrywać determinującą rolę. Zakony wierne charyzmatowi otrzymanemu od swoich założycieli i reformatorów, wnoszą jednak do życia Kościoła tą iskrę, ogień Ducha Świętego. Ogień, który oczyszcza i rozpala serca Ludu Bożego. Wszyscy potrzebujemy tego żaru, tego ożywczego płomienia – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Dlatego modlimy się o powołania zakonne oraz za wszystkich, którzy wybrali drogę życia konsekrowanego. I prosimy was drodzy Ojcowie, Księża, Bracia i Siostry: bądźcie wierni waszemu charyzmatowi zakonnemu tak w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym. Pielęgnujcie go, gdyż on jest skarbem całego Kościoła świętego. To przyniesie odrodzenie dla waszych wspólnot i dla nas wszystkich – podkreślał hierarcha.

Podczas homilii ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, przedstawił kierunki działań i zadania, jakie niesie rozpoczynający się Rok Życia Konsekrowanego. – Trzy cele przyświecają celebracji tego Roku. Spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości z pasją oraz przyjęcie przyszłości z nadzieją. Ten Rok niech będzie czasem powrotu do swych założycieli, do przykładu ich zaangażowania. Niech będzie odpowiedzią na apel Papieża, aby obudzić świat swym profetycznym świadectwem oraz zaproszeniem, aby razem z osobami zakonnymi dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego, patrząc z nadzieją, że życie konsekrowane nie może zaniknąć w Kościele – mówił kaznodzieja.

W darach ofiarnych przedstawicielki poszczególnych domów zakonnych złożyły duchowe postanowienia na czas trwania Roku Życia Konsekrowanego.

Za: www.diecezjasandomierska.pl