IX pielgrzymka konsekrowanych na Świętą Górę w Gostyniu

W sobotę, 9 września br. na Świętej Górze w Gostyniu spotkały się osoby konsekrowane różnych charyzmatów i duchowości, z 8 diecezji: archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji bydgoskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej, kaliskiej, włocławskiej, zielonogórsko – gorzowskiej, stanowiących region zachodnio – centralny.

Tegorocznej Pielgrzymce, od strony liturgiczno-konferencyjnej, przewodziła Archidiecezja Gnieźnieńska. Na początku spotkania wszystkich zgromadzonych w Domu Matki Róży Duchownej, w imieniu Księży Filipinów, Kustoszy tego miejsca, przywitał Ks. Marek Dudek, superior świętogórskiej Kongregacji. Celebracji Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP przewodniczył ks. Dawid Majda COr. Następnie Ks. dr Wojciech Rzeszowski wygłosił konferencję na temat: „Miłosierdzie jest obecne we wszystkim i wszystko jest wielorakim sposobem ujawniania się miłosierdzia”. Po konferencji miała miejsce godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. bp Krzysztof Wętkowski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z Ks. bp Zdzisławem Fortuniakiem, przewodniczącym Wydziału Zakonnego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Słowo wprowadzenia powiedział Ks. Zbigniew Starczewski COr, referent ds. męskich Instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej.

W homilii ks. biskup Krzysztof Wętkowski mówił o tajemnicy, z jaką spotykamy się w każdym Maryjnym Sanktuarium. Tutaj na Świętej Górze, Maryja jako Róża Duchowna, szczególnie wskazuje nam na Syna swego Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii dnia (Łk 6,1-5) w jasny sposób uczy nas, że w życiu konsekrowanym najważniejsze jest Boże Prawo. Te prawa, które mamy w naszych wspólnotach tworzone przez Założycieli naszych i ich następców muszą, być ciągle i odpowiednio interpretowane, ale nigdy nie mogą one, zwłaszcza przez swą skostniałość, obalać czy pomniejszać Prawa Bożego, a zwłaszcza przykazania miłowania bliźniego. Niektóre ustalenia ludzkie, które były dobre kiedyś, dzisiaj muszą być mądrze zmieniane, aby „tu i teraz” było realizowane Boże Prawo Prawdy i Miłości. I by móc żyć w takim duchu ciągle musimy się nawracać, a także, aby wypełnić hasło Roku Duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”, mamy głosić całą postawą naszą nawrócenie i obowiązywanie Prawa Bożego tym, do których codziennie jesteśmy posyłani.

Po Mszy św., tradycyjnie, jak każdego roku, odbyła się procesja na cmentarz przy Bazylice do grobu Sióstr Elżbietanek, które były internowane w czasach PRL-u i wspólne odmówienie modlitwy Anioł Pański, której przewodniczył ks. Paweł Ogrodnik COr.

Następnie wszyscy uczestnicy tej Pielgrzymki w ogrodach klasztornych mogli spożyć ciepły posiłek. Był to czas radości i spotkania w siostrzanej i braterskiej wspólnocie. Po godzinnej przerwie Pielgrzymi znowu zebrali się w Bazylice na modlitwie Uwielbienia, którą poprowadził Ks. Paweł Bogdanowicz COr wraz z Zespołem Ewangelizacyjnym „Eleos” ze Świętej Góry.

Końcowym punktem programu Pielgrzymki były Nieszpory, prowadzone przez nowicjat Towarzystwa Chrystusowego Mórkowo, a Słowo wygłosił ks. Karol Kozłowski TChr, magister nowicjatu.

W słowie końcowym ks. bp Zdzisław Fortuniak wyraził podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom tegorocznej Pielgrzymki oraz zaprosił już X Pielgrzymkę na sobotę dnia 8 września 2018 roku, a jej organizatorem będzie Archidiecezja Poznańska, przeżywająca w przyszłym roku 1050 rocznicę ustanowienia pierwszego Polskiego Biskupstwa w Poznaniu.

Ks. Zbigniew Starczewski COr
Referent ds. Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej