IX Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich zakończone

W piątek 1 lutego 2019 w Ząbkowicach Śląskich zakończyło się IX Zebranie Prowincjalne pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Zebraniu towarzyszyło hasło: „Prowincja 2035. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7)”. Uczestniczyło w nim 32 współbraci, a zgromadzeniu przewodniczył wyższy przełożony ks. Adrian Galbas SAC.

Pięć dni Zebrania było intensywnym czasem słuchania, modlitwy i obrad. Podczas Zebrania uczestnicy wysłuchali m.in.: konferencji księdza biskupa Jacka Kicińskiego pt.: „Czego od nas oczekuje Kościół i współcześni?”, w której Ksiądz Biskup w bardzo interesujący sposób przedstawił zadania, jakie dziś stoją przed osobami konsekrowanymi; referatu ks. Wojciecha Sadłonia SAC o przemianach i wyzwaniach w zglobalizowanym i zmieniającym się świecie, oraz przemianach religijnych w Polsce.

Czas obrad był momentem podejmowania konkretnych problemów z życia prowincji, rozwiązywania ich, oraz szukania sposobów wzmacniania i utrwalania tego, co jest dobre i owocne.

Każde Zebranie Prowincjalne jest zwiastunem nadziei na ożywczy powiew wzmocnienia apostolskiej gorliwości w codziennej posłudze, podejmowanej przez księży i braci pallotynów. Decyzje podejmowane na Zebraniu Prowincjalnym zmierzały do jeszcze lepszego zaangażowania dla zbawienia dusz na nieskończoną chwałę Bożą, tematów – haseł, którymi przeniknięty był św. Wincenty Pallotti i które określają charyzmat duchowych synów tego świętego kapłana z Rzymu. Zawierzając Miłości Nieskończonej owoce tego Zebrania, wiara skłania nas do patrzenia w przyszłość prowincji z nadzieją przenikniętą duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

Komisja prasowa IX Zebrania Prowincjalnego