Jasna Góra: 28. Forum Szkół Katolickich

28. Forum Szkół Katolickich trwa w dniach 16-18 listopada na Jasnej Górze. Uczestniczą w nim dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich z całej Polski. Myślą przewodnią spotkania są słowa: „Chodzi o to, ażeby nasze myślenie o Kościele, ażeby nasze bycie w Kościele – istnienie w nim – stało się głębsze, dojrzalsze, autentycznie chrześcijańskie, ewangeliczne” (kard. Karol Wojtyła, 1965).

S. Maksymiliana Wojnar, prezentka, jedna z organizatorek spotkania z Zarządu Rady Szkół Katolickich, w nawiązaniu do hasła wyjaśnia: „Kard. Karol Wojtyła wypowiedział te słowa podczas uczestnictwa jako ojciec Soboru Watykańskiego II o tym, jakimi mamy być uczestnikami w życiu Kościoła, i jakie są nasze zadania. Ma to być życie ewangeliczne. To jest tak bardzo ważne dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, i tej tematyce poświęcone jest Forum. Chcemy bardziej zakotwiczyć się w jedynym wzorze, mistrzu i nauczycielu – w Jezusie Chrystusie, ale szukamy przykładów u ludzi. A najważniejszym przykładem wśród ludzi jest Maryja. I podczas tego Forum dwie konferencje poświęcone są tematyce Maryjnej”.

Do udziału w Forum zaproszono księży biskupów – obecni są: abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki; bp Andrzej Czaja, biskup opolski oraz bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy legnicki i Asystent Rady Szkół Katolickich.

„Zapraszamy księży biskupów, żeby nam towarzyszyli w tej niełatwej formacji nauczycieli. Bardzo ciężko jest nauczycielom, którzy przekazują jakąś doktrynę, jakąś wiedzę w czasach, kiedy człowiek wszystko sobie przywłaszczył, gdy Bóg jest spychany na margines – podkreśla s. Maksymiliana – W naszych szkołach pragniemy, aby wiara i wiedza były jednym, żeby łączyły się w jedno, bo tylko wtedy możemy prowadzić dzieci do szczęścia, do prawdziwego zrozumienia swojego życia i swoich zadań, i szczęścia w życiu przyszłym. A cała tematyka tego Forum ma na celu umocnić w wierze nauczycieli, (…) którzy swoim życiem pokażą prawdę, i którzy będą mieli siłę niezależnie od wszelkich programów, podręczników lepszych lub gorszych, będą umieli swoją postawą, swoim życiem pokazać, że warto”.

W pierwszym dniu Forum miała miejsce Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Zebranych powitał ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. O stanie szkolnictwa, w pierwszym roku reformy mówiła s. Patrycja Garbacka. Szkoły katolickie, jako miejsce ewangelizacji we współczesnej Europie, przybliżył ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, a wybrane problemy prawne stanowiące wyzwania dla tożsamości szkoły katolickiej i funkcjonowania zgodnie z prawem, przedstawiła s. Maksymiliana Wojnar, prezentka z Zarządu Rady Szkół Katolickich.

Wieczornej Mszy św. w czwartek, 16 listopada w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Katolickich.

„Czasem czekamy na jakąś szczególną chwilę by do nas dotarło Słowo Boże, na jakiś szczególny moment, podniosłą okazję, by usłyszeć, jak Bóg mówi do człowieka – mówił w homilii bp Mendyk – Miejscem spotkania, zażyłego dialogu z Bogiem, miejscem szczególnych poruszeń serca i zjednoczenia z Nim, staje się codzienne życie – miejsce, gdzie spotyka się i rozmawia z bliskimi, z sąsiadami, gdzie się ciężko pracuje, gdzie człowiek się modli, gdzie odpoczywa, zwyczajna codzienność. To wszystko jest przestrzenią przychodzenia Boga”.

Bp Marek Mendyk, przewodniczył także wieczornej modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

28. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich zainaugurowała w piątek, 17 listopada, Msza św. odprawiona o godz. 9.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, słowo Boże wygłosił bp Andrzej Czaja, biskup opolski.

„To jest teraz szczególna chwila, Eucharystia, Liturgia, źródło miłości otwarte, trzeba czerpać z niego stale – zwracał uwagę w homilii bp Andrzej Czaja – Myślę, moi drodzy, że to, w tym naszym kształtowaniu życia szkolnego, tym naszym wychodzeniu do młodego człowieka, nam danego, w tym naszym meblowaniu głowy i serca, szczególnie ważne momenty: przywoływanie Bożego Ducha, nabożeństwo do Bożego Ducha i Eucharystia w centrum”.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste otwarcie 28. Forum Szkół Katolickich w Auli o. Kordeckiego. Zaproszonych gości i uczestników Forum powitał ks. dr Sylwester Jeż, dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej. Swe wykłady wygłosili: bp Andrzej Czaja („Idźcie i głoście”), oraz abp Grzegorz Ryś („Maryja – uczennica Pana”).

Po cyklu popołudniowych wykładów, dzień zakończy Apel Jasnogórski pod przewodnictwem ks. dr Andrzeja Zelka, dyrektora szkół pallotyńskich w Lublinie.

Ostatni dzień Forum rozpocznie Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 7.30 pod przewodnictwem abpa Wacława Depo. Podczas Eucharystii zostanie złożony Akt Zawierzenia Szkolnictwa Katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej. Od 9.30 do 13.30 będą trwały wykłady i konferencje, które zakończą tegoroczne Forum.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / sm, es

Za: www.jasnagora.com