Jasna Góra: Świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego modlą się o łaski

Członkinie Świeckich Instytutów Życia Konsekrowanego modliły się w niedzielę, 4 marca na Jasnej Górze. 

„Jestem przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, które goszczą od piątku w Domu Pamięci Stefana Kard. Wyszyńskiego, ponieważ mamy rekolekcje wielkopostne. Tematem rekolekcji jest budowanie Bożego Domu w naszych wspólnotach, a poprzez te wspólnoty w Kościele – opowiadaTeresa Stawarz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, Generalna Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego Elianum – Naszym zadaniem jest bycie w świecie, poprzez obecność w świece i zjednoczenie z Chrystusem promieniować, przemieniać, konsekrować, uświęcać świat. To jest nasze zdanie, bez żadnych zewnętrznych oznak. O tym ma świadczyć nasze życie, nasze czyny, o wcieleniu Syna Bożego w nas. Pracujemy w świecie we wszystkich zawodach, począwszy od sprzątaczki, aż do profesora na uniwersytecie. I we wszystkich zawodach, w różnych areopagach, jak to określił Benedykt XVI, powinniśmy uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, jakimkolwiek. I tam gdzie jesteśmy, tam są nasze dzieła. Nie są to dzieła wspólne jak to mają zakony, są to dzieła indywidualne poprzez obecność w świecie, to jest nasze zadanie”.

W Polsce jest 35 Instytutów Świeckach Życia Konsekrowanego zrzeszonych w Krajowej Konferencji, i 5 nie zrzeszonych, w sumie członków jest w Polsce ok. 1200.

Członkinie wzięły udział we Mszy św. odprawionej o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodnicył i homilię wygłosił bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diec. toruńskiej.

„Instytuty świeckie mają za zadanie ukazać jak wypełnia się Prawo Dekalogu w Przykazaniu Miłości Boga i bliźniego właśnie do końca w duchu kazania na górze. Instytuty świeckie stają się tym samym siłą proroczą, jak zaczyn w cieście, nie widać zaczynu, ale przed dzieła apostolskie, przez świadectwo poszczególnych świadków, jak was kochani wierni świeccy, wasze światło może zabłysnąć jak światło na górze i przemienić rzeczywistość – mówił w homilii bp Józef Szamocki – Drodzy członkowie instytutów świeckich, którzy kończycie te doroczne rekolekcje, dzięki waszej obecności, waszemu świadectwu tak cichemu i ukrytemu w świece, można wszystko postrzegać inaczej. My kapłani i osoby zakonne, które w inny sposób żyją radami ewangelicznymi i osoby świeckie pośród których wy żyjecie dzięki wam niejednokrotnie mogą patrzeć inaczej na Jezus”.

„Od roku 1947 w sposób prawny zostało postanowione, że wierni świeccy nie muszą wstępować do życia zakonnego czy zgromadzeń zakonnych, aby podjąć dar rad ewangelicznych. Mamy instytuty świeckie męskie, żeńskie oraz kapłańskie, kapłani diecezjalni nie muszą stawać się zakonnikami”- powiedział na zakończenie bp Józef Szamocki.

Zobacz również:
www.kkis.pl
www.elianum.pl

O. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś 

Za: www.jasnagora.com