Home WiadomościZ kraju Jasna Góra w 2019 r.

Jasna Góra w 2019 r.

Redakcja

Jasną Górę nawiedziło w 2019 roku blisko 4 mln 400 tys. pielgrzymów.

W 190 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 752 tys. 360 osób.

Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina „Radia Maryja”, Motocykliści, Odnowa w Duchu Świętym, Anonimowi Alkoholicy, Rolnicy, Ludzie Pracy, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II, Amazonki, Pielgrzymka Wiernych Arch. Szczecińsko-Kamieńskiej, Energetycy i Elektrycy, Kolejarze, Leśnicy, Nauczyciele, Kibice, Służba Zdrowia, Górnicy, Bankowcy, Legion Maryi, Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin, Pszczelarze, Franciszkański Zakon Świeckich.

Po raz pierwszy przybyły: Pielgrzymka Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, Pielgrzymka Przedsiębiorców, Pielgrzymka Singli i Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy RP.

Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było:
– parafialnych: 2 tys. 412 grup, a w nich 89 tys. 615 osób
– młodzieży maturalnej: 278 grup, a w nich 84 tys. 231 osób
– dzieci pierwszokomunijnych: 239 grup, a w nich 18 tys. 147 osób
– dzieci i młodzieży: 702 grupy, a w nich 23 tys. 789 osób
– zawodowych, modlitewnych, stanowych: 2 tys. 415 grup, a w nich 90 tys. 100 osób
– osób chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych – 555 grup, a w nich 18 tys. 195 osób.

Na Jasną Górę przyszło 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 133 tys. osób.

Dotarło także:
– pielgrzymek rowerowych – 170 grup, a w nich 11 tys. 250 osób
– pielgrzymek biegowych – 15 grup, a w nich 413 osób
– pielgrzymka konna – a w niej 25 ułanów
– dwie pielgrzymki na rolkach – 181 osób.

Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło 37 hierarchów z 18 państw świata, z: Białorusi, Węgier, Włoch, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Watykanu, Czech, Rosji, Afryki, Argentyny, Austrii, Hiszpanii, Chorwacji, Kamerunu, Grecji, Sudanu Południowego i Luksemburga.

Sanktuarium odwiedzili m.in. kardynałowie z Watykanu: kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa; kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; kard. Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; kard. Justin Francis Rigali z Kurii Rzymskiej, kard. Paul Josef Cordes, były przewodniczący papieskiej Rady ‘Cor Unum’, kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.
Przybyli także: kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy; kard. Jean-Claude Hollerich, arcybiskup luksemburski, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej; abp Ján Babjak, metropolita Kościoła Greckokatolickiego Słowacji; abp Milan Šášik, Eparcha Mukaczewski Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Rusińskiego na Ukrainie; abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraiński Kościoła Greckokatolickiego, bp Clemens Pickel, przewodniczący Konferencji Katolickiego Episkopatu Rosji.

W comiesięcznej modlitwie Zawierzenia, organizowanej przez Bractwo Królowej Polski w I sobotę miesiąca, wzięło udział ok. 60 tys. osób, a w comiesięcznych czuwaniach nocnych archidiecezji częstochowskiej uczestniczyło ponad 11 tys. osób.

Rok 2019 przeżywaliśmy wspólnie z przybywającymi na Jasną Górę pielgrzymami przypominając oprowadzanym grupom o czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, która odbyła się w czerwcu 1979 roku. Upływający czas był jak zwykle bogaty w różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym o istotnym znaczeniu także dla działalności Centrum Informacji na Jasnej Górze.

W czasie sezonu pielgrzymkowego 2019 trasa zwiedzania Sanktuarium Jasnogórskiego obejmowała Muzeum 600-lecia, Salę Rycerską, Bazylikę i Bastion św. Rocha dla grup polskich oraz Muzeum 600-lecia, Salę Rycerską, Kaplicę Matki Bożej, Bazylikę i Skarbiec dla grup zagranicznych.

Polskich pielgrzymów oprowadzaliśmy również po nowej wystawie w budynku Arsenału, która nosiła tytuł: „Człowiek zawierzenia. W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę”. Ekspozycja czasowa, która została otwarta w maju 2019 roku, przybliżała zwiedzającym postać Jana Pawła II. Umożliwiło to naszym przewodnikom przekazanie istotnych informacji o postaci papieża z Polski i trudnych czasach, w jakich miała miejsce Jego pierwsza pielgrzymka.

W bieżącym roku Jasnogórskie Centrum Informacji podejmowało jak zwykle starania dotyczące ulepszenia systemu obsługi zarówno pielgrzymów, jak i licznych biur podroży.

Siostry urszulanki – s. Małgorzata i s. Faustyna – dbały o aktualizację strony internetowej Centrum Informacji (www.jci.jasnagora.pl), która jest źródłem bieżących informacji nie tylko o jego własnej działalności, ale i o wydarzeniach na terenie Sanktuarium Jasnogórskiego. Codziennie nanoszony był także na ledowe tablice świetlne znajdujące się na Pokojach Królewskich i nad Bramą Papieską plan dnia otrzymywany z kancelarii o. Kustosza.

Przewodnicy jasnogórscy służyli również pomocą ojcom paulinom przy podejmowaniu różnych delegacji lub gości zakonu, między innymi arcybiskupa Marina Barišicia z delegacją duchownych archidiecezji splicko-makarskiej czy dziennikarzy z USA i Watykanu. Na potrzeby przewodników jasnogórskich i użytkowników czytelni Biblioteki Jasnogórskiej uzupełniony został powstały w roku 2015 spis artykułów naukowych z tomów „Studia Claromontana” z indeksem (tomy XXXII, XXXIII i XXXIV).

Zwiedzanie obiektów klasztornych odbywało się w 10 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Przybywającym pielgrzymom zapewniony był dostęp do folderów informacyjnych w 14 językach: angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.

Analiza statystyki Jasnogórskiego Centrum Informacji:

Oprowadzono 123 tys. 104 osoby, przybyłe w grupach zorganizowanych w liczbie 5 tys. 069.

W pierwszej piątce oprowadzanych znalazły się takie kraje jak:

Polska (1 539 grup i 40 889 osób)
Niemcy (639 grup i 23 100 osób)
USA (771 grup i 14 209 osób)
Włochy (530 grup i 11 747 osób)
Hiszpania (309 grup i 7 302 osoby)

Pod względem językowym najwięcej:
język polski – 40 659 osób
język niemiecki – 26 887 osób
język angielski – 24 315 osób
język włoski – 12 224 osoby
język hiszpański – 11 879 osób

Każdego roku zespół Jasnogórskiego Centrum Informacji dziękuje Panu Bogu za możliwość pracy na rzecz ludzi przybywających na Jasną Górę z bliska i daleka (łącznie z 84 krajów świata). Staramy się z nimi dzielić naszą wiarą, opowieściami o dziejach Polski, informacjami i wszelkim dobrem. Wraz z polskimi pielgrzymami dziękowaliśmy w bieżącym roku Bożej Opatrzności za pontyfikat Papieża Polaka z racji 40. rocznicy jego pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Polecamy Jezusowi i Jego Matce Maryi wszystkich pątników, turystów oraz nas samych – prosimy o potrzebne łaski, wyrozumiałość, cierpliwość i otwarte serce dla drugiego człowieka.

• Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 50 tys. 916 razy.

• Rozdzielono Komunii św. 1 mln 970 tys.

• Sakrament Małżeństwa zawarło 40 par.

• Ochrzczono 62 dzieci.

• Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 tys. 462 godzin, służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.

• Różne grupy modlitewne odbyły 236 czuwań nocnych.

• W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1 tys. 140 wot dziękczynno-błagalnych.

• W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 655 tys. 511 kartek z prośbami i podziękowaniami.

• We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 2 tys. osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie.

• W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano około 2 tys. 500 wpisów.

• W Jasnogórskim Centrum Zawierzenia do księgi oddania Matce Bożej wpisały się 234 osoby.

• We wspólnocie „Z Maryją ratuj człowieka”, pod opieką o. Samuela Pacholskiego, trwa modlitwa za tych, których zbawienie jest zagrożone. Wspólnota liczy 8 tysięcy osób. W dorocznych rekolekcjach wspólnoty brało udział blisko 120 osób. Rozdano blisko 50 tys. obrazków z modlitwą. Foldery z inicjatywą modlitewną „Z Maryją ratuj człowieka” są wydawane nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim, włoskim, francuskim i ukraińskim. Drogą pocztową wysłano 15 tysięcy listów i paczek z materiałami propagującymi dzieło modlitwy.

• Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia nawiedziło po różne materiały – obrazki, plakaty bądź na rozmowę duchową ponad 2 tys. 400 osób.

• W Jasnogórskiej Księdze Abstynencji podejmując czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii i uzależnienia od Internetu wpisało się 215 osób.

• Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 150 tys. listów i ok. 6 tys. e-mailów.

• W Sanktuarium Jasnogórskim działa Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej pod kierunkiem
o. Romana Wita, które prowadzi 4 wspólnoty:
a/ Wspólnotę Zawierzenia Rodzin, które w każdą 1 sobotę miesiąca prowadzi zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP, w którym uczestniczy co miesiąc 5 tys. osób, co w skali roku daje ponad 60 tys. osób;
b/ Wspólnotę „Niespokojnych Nadzieją” dla osób w wieku od 25 do 40 lat poszukujących męża i żony, w rekolekcjach uczestniczyło 600 osób;
c/ Wspólnotę osób, którzy oddali się w niewolę miłości na wzór św. Ludwika Grignion de Monforta, akt oddania ma miejsce dwa razy w roku 25 marca i 8 grudnia każdego roku;
d/ Wspólnota małżeństw i rodzin, która powstała poprzez zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ze wspólnoty „Niespokojnych nadzieją”.

• W Jasnogórskich Dniach Skupienia prowadzonych przez o. Marcina Ciechanowskiego corocznie uczestniczy blisko 2 tys. osób.

• Z posługi jasnogórskich egzorcystów w Sanktuarium skorzystało blisko 600 osób, oraz przeprowadzono niezliczoną ilość rozmów telefonicznych.

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana” pod opieką o. Tomasza Chmielewskiego podczas cotygodniowych spotkań gromadzi około 120 osób, a na comiesięczne czuwania modlitewne przychodzi blisko 200 osób.

• Duszpasterstwo „Na Halach” prowadzone przez o. Wojciecha Deca w Kaplicy św. Józefa gromadzi co niedziela ponad 400 uczestników Eucharystii. Przy duszpasterstwie działa także zespół wokalno-instrumentalny liczący 40 osób oraz zespół dziecięcy liczący 30 dzieci.

• W kaplicy świętego Józefa na Halach odbywały się spotkania różnych grup pielgrzymkowych: maturzystów, grup zorganizowanych, adoracje Najświętszego Sakramentu i projekcja filmu pt. „Cuda i łaski”. Film obejrzało 11 tys. 285 osób. Ponadto na Halach szerzy się kult świętego Józefa. Wpłynęło 1 tys. 938 próśb i podziękowań do świętego Józefa. Co niedziela poszczególne rodziny przyjmują figurę św. Józefa wraz z przygotowywanymi modlitewnikami na cały tydzień.

• W Poradnictwie Rodzinnym 1 tys. 047 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego.

• W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1 tys. 314 rozmów indywidualnych i grupowych.

• W Jasnogórskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w dziedzinie uzależnień przyjęto 753 osoby, którym udzielono informacji i porad i zmotywowano do podjęcia leczenia (odp. o. Ryszard Bortkiewicz 2019).

• Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukały 1 tys. 622 osoby. Telefon zaufania czynny jest każdego dnia od godziny 20.00 do 24.00, a posługują wolontariusze duchowni i świeccy.

• Do Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze zgłosiło się 659 osób, modlitwę duchowej adopcji podjęło 1 tys. 514 osób. Listów i e-maili o różnej tematyce było 138. Ośrodek przeszkolił 240 animatorów. W dniach 3 maja, 15 sierpnia i 26 sierpnia podczas Eucharystii dla pielgrzymów zgromadzonych na Szczycie przed Jasną Górą przeprowadzono Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Modlitwę w intencji obrony życia podjęło bardzo wielu pątników, niektórzy z nich dokonali wpisu do Jasnogórskiej Księgi Obrońców Życia, która znajduje się w Ośrodku. Nadto w Ośrodku prowadzone są zapisy do Armii Michała Archanioła – Wspólnoty, której członkowie otaczają duchową troską Paulinów posługujących na Jasnej Górze. Aktualnie w Armii Michała Archanioła jest 2 tys. 667 osób.

• Do Księgi Apelowej wpisano 16 tys. 570 próśb.

• Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze prowadzony przez o. Szymona Botula udziela każdego dnia pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej 50-80 osobom dziennie, co w skali roku daje około 14 tys. osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i samotnych. Pod stałą opieką jest 650 rodzin. Od darczyńców indywidualnych przyjęto i rozdano 40 ton używanych ubrań. W Wigilii dla samotnych i biednych uczestniczyło 90 osób. 400 osobom udzielono wsparcia w wykupieniu leków.

• W Jasnogórskim Punkcie Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy 9 tys. 750 osobom.

• Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez Radio „Jasna Góra”, dwumiesięcznik „Jasna Góra” i media społecznościowe.

• Prowadzona jest także działalność informacyjna i medialna za pośrednictwem Jasnogórskiego Biura Prasowego pod dyrekcją o. Stanisława Tomonia, jak również przez portal społecznościowy Twitter prowadzony przez o. Michała Bortnika, zastępcę kustosza. Jasnogórski Twitter odwiedziło w ciągu roku ponad 8 mln osób, na stałe obserwuje codzienne informacje i wiadomości blisko 5 tys. 200 osób . Portal www.jasnagora.pl zarządzany przez
o. Marcina Minczyńskiego, webmastera odnotował 4 mln 712 tys. 306 odsłon. Stronę Biura Prasowego Jasnej Góry www.jasnagora.com odwiedziło 2 mln 247 tysięcy realnych użytkowników, którzy wykonali 80 mln 891 tys. odsłon.

• Transmisje nabożeństw z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej można oglądać na żywo na kanale YouTube. W 2019 roku łączna liczba oglądających to 8 mln 362 tys. 815. Najwięcej oglądających to mieszkańcy Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Holandii, Kanady, Austrii, Słowacji, Ukrainy, Norwegii i Brazylii. Warto zauważyć, że w porównaniu z rokiem 2018 liczba oglądających wzrosła dwukrotnie.

• Jasnogórską Szopkę Bożonarodzeniową budowaną pod okiem o. Bronisława Kraszewskiego nawiedza co roku ponad 100 tys. osób.

• Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ Franciszkański Zakon Świeckich
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
h/ 4 Chóry Jasnogórskie
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
k/ Armia św. Michała Archanioła
l/ Bractwo Eucharystyczne
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza

*

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2019:

Przez cały rok sanktuarium jasnogórskie świętowało jubileusz 40-lecia pierwszej pielgrzymki św. papieża Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę.

Główne uroczystości dziękczynne miały miejsce 4 czerwca – dokładnie w dniu 40. rocznicy papieskiej pielgrzymki. Mszy św. na Szczycie i modlitwie Apelu Jasnogórskiego przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, świadek życia i posługi św. Jana Pawła II.

W jasnogórskim Arsenale 2 maja otwarta została jubileuszowa wystawa pt. „Człowiek Zawierzenia”. Zaprezentowano eksponaty będące osobistą własnością św. Jana Pawła II, przedmioty, których używał podczas pielgrzymek w jasnogórskim sanktuarium oraz te, które złożył na Jasnej Górze jako wotum.

Z racji rocznicy papieskiej pielgrzymki przygotowany został także projekt edukacyjny „Nadzieja, Zwycięstwo”, wsparty przez ogólnopolski program ‘Niepodległa’. Projekt realizowały: Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, pod patronatem przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry. Odbyły się m.in.: „Wieczory Maryjne”, spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy literacki i plastyczny, akcja zbierania i wystawa fotografii amatorskich „Co nam zostało z tamtych dni”.

Cykl siedmiu spotkań „Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem Pawłem II” prowadzili: dr Wincenty Łaszewski, mariolog i o. Wojciech Dec, paulin.

Na Wałach jasnogórskich otwarta została wystawa plenerowa pt. „’Wstańcie, chodźmy…’. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”. Ekspozycję przygotował oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy współudziale Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego oraz Stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość”. Zaprezentowano 40 wielkoformatowych fotografii ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego oraz archiwum IPN.

O rocznicy papieskiej pielgrzymki pamiętano także podczas jasnogórskich uroczystości 3 maja i 26 sierpnia na jasnogórskim Szczycie.

W programie jasnogórskich obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę znalazły się także koncerty i promocje książek.

Na murach jasnogórskiego klasztoru, od strony placu modlitwy przed Szczytem, umieszczono baner ze słowami św. Jana Pawła II z 1979 r. „Tu bije serce Narodu w sercu Matki” na tle biało-czerwonej flagi. Słowa te stanowiły motto tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Pozostałe wydarzenia w 2019 roku:

– 14 lutego na Jasnej Górze odbył się III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, poświęcony chrześcijańskim korzeniom Europy. Kongres zgromadził księży biskupów oraz gości z 6 państw centralnej Europy: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy i Białorusi, w tym przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego i katolickich kościołów wschodnich;

– 6 kwietnia w sanktuarium obradowała Komisja Maryjna Episkopatu Polski;

– 3 maja, podczas centralnych uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski, przed Kaplicą Matki Bożej odsłonięta została tablica z Milenijnym Aktem Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego z 3 maja 1966 roku. Autorem Aktu Oddania jest Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński;

– 4 maja w bazylice zabrzmiało Oratorium o Zmartwychwstaniu „Resurrexit” – autorstwa o. dra Ireneusza Wybraniaka, paulina, doktoranta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie;

– 11 maja Jasna Góra została włączona w międzynarodową modlitwę z młodymi i w intencji młodych. We wspólnej modlitwie różańcowej za pośrednictwem telewizji połączyło się pięć sanktuariów na czterech kontynentach. Modlitwa odbyła się w ramach II Międzynarodowego Spotkania Młodych we Włoszech;

– 14 czerwca Krzysztof Zanussi, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, przeżywał na Jasnej Górze 80. rocznicę urodzin. Jubileusz połączony był z III Colloquium z Teologii Mediów „Zanussi-hagiograf”. Reżyser wraz z małżonką Elżbietą uczestniczył we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej;

– 17 czerwca z inicjatywy częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odsłonięto tablicę upamiętniającą Orlęta Lwowskie. Tablica, ufundowana z okazji stulecia walk we Lwowie, znalazła swoje miejsce obok Pomnika Sybiraków przy Kaplicy Pamięci Narodu;

– 6 lipca na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka wiernych Kościoła greckokatolickiego w Polsce w ramach kontynuacji spotkań, które odbywały się w jasnogórskim sanktuarium na 1000-lecie Chrztu Rusi w 1988 r.;

– 14 lipca gościem na 28. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja był premier Mateusz Morawiecki;

– 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, główne uroczystości odpustowe były dziękczynieniem za wznowienie 100 lat temu relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską;

– 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, w Apelu Jasnogórskim i uroczystościach wojskowych udział wziął premier Mateusz Morawiecki;

– 21 sierpnia na Jasną Górę dotarła pieszo 95-letnia Włoszka Emma Morosini, pokonując samotnie ok. tysiąca kilometrów;

– 23 sierpnia na Jasną Górę dotarła Pielgrzymka Biegowa z Rumunii. 10 osób wyjechało z Polski, aby w pielgrzymce na Jasną Górę w sztafecie biegowej pokonać tysiąc kilometrów w ciągu 7 dni. Pomysłodawcą pielgrzymki jest Marian Płaszczyk, członek Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy;

– 27 sierpnia na Jasnej Górze zostało podpisane stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na temat woli pogłębiania dialogu i pragnienia głębszego pojednania. Dokument podpisali: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk;

– 30 sierpnia jubileusz 60-lecia istnienia świętowało na Jasnej Górze Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży;

– w sierpniu i wrześniu trwała Adoracja Najśw. Sakramentu, wystawionego w szczególnej monstrancji – nazwanej „Królową Pokoju”, wykonanej w Pracowni Drapikowski Studio. Monstrancja została przekazana dla Medjugorie przez Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace, jako materialny znak włączenia do Dzieła 12. Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Adoracja na Jasnej Górze zainaugurowała międzynarodową modlitewną inicjatywę „Adoracja o pokój”;

– 1 września z koncertem w pierwszym dniu Jasnogórskich Dożynek, wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”;

– 6 września przybyli uczestnicy IV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Silesia”, który trwał w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zespoły folklorystyczne ze Słowacji, Serbii, Ekwadoru, Hiszpanii i Argentyny zaśpiewały w czasie modlitwy ekumenicznej;

– 26 października jubileusz 15-lecia istnienia Wielkiego Przeoratu Polski świętowali Rycerze Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej, zwani potocznie templariuszami;

– 6 listopada z modlitwą za przyszłoroczny Międzynarodowy Kongres Młodych w Krakowie na Jasną Górę przybyli kardynałowie, biskupi i kapłani z różnych krajów. Modlitwa w jasnogórskim sanktuarium zwieńczyła spotkanie Komisji ds. Młodzieży Rady Konferencji Episkopatów Europy, dotyczące ewangelizacji młodych;

– 9 listopada z apelem o pomoc dla głodującego Południowego Sudanu przyjechał na Jasną Górę bp Stephen Majwok z diecezji Malakal w Sudanie Południowym;

– 23 listopada miała miejsce uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Związkowi Strzeleckiemu. Sztandar ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem;

– 26 listopada generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski ofiarował kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej dla sanktuarium św. o. Pio w San Giovanni Rotondo. Dar odebrali ojcowie kapucyni na czele z rektorem sanktuarium o. Francesco Dileo;

– w dniach 9-10 grudnia odbyła się II Konferencja Maryjna „’Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa’. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej”. Konferencja o fenomenie Obrazu Matki Bożej w wymiarze historycznym i kontekście kulturowym, przygotowana została z inicjatywy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego;

– W Wigilię i święta Bożego Narodzenia, Telewizja Polska wyemitowała specjalny koncert kolęd z Jasnej Góry z udziałem najpopularniejszych gwiazd polskiej piosenki.

Ponadto w 2019 roku:

– Zakon Paulinów i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach zainaugurowały wspólny międzynarodowy projekt: „Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”. Projekt ma na celu pokazanie dziedzictwa Zakonu Paulinów szerszemu gronu odbiorców;

– na Jasnej Górze podpisano porozumienie między Zakonem Paulinów a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczące opracowywania starodruków, ich utrwalania i udostępniania, także w wersji elektronicznej. To kolejny etap działań podejmowanych na rzecz ochrony i upowszechniania polskiej kultury, przechowywanej przez paulinów;

– przez cały rok na Jasnej Górze odbywał się cykl spotkań „Prymas Jasnogórski – w drodze na ołtarze”, poświęcony Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Organizatorem spotkań z udziałem świadków życia Prymasa Wyszyńskiego był Jasnogórski Instytut Maryjny z dyrektorem o. Mariuszem Tabulskim;

– generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, obchodzili srebrny jubileusz 25-lecia kapłaństwa;

– 75-lecie kapłaństwa, a także 101. rocznicę urodzin, świętował o. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin w Zakonie, były dwukrotny generał Zakonu Paulinów i trzykrotny przeor Jasnej Góry;

– Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ‘Kana’ obchodziła Rok Jubileuszowy 25-lecia istnienia;

– przypadła 25. rocznica powstania Jasnogórskiego Telefonu Zaufania;

– świętowano 35-lecie złożenia pierwszych ślubowań w odnowionej po czasach komunizmu Sodalicji Mariańskiej;

– na Jasnej Górze powstawały sceny do filmu fabularnego pt. „Zieja” o życiu legendarnego warszawskiego kapłana ks. Jana Ziei, społecznika i kapelana AK;

– na Jasnej Górze i w klasztorach paulińskich na całym świecie trwała modlitwa wynagradzająca za profanacje Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej;

– kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Wizerunku Nawiedzenia zakończyła peregrynację w diec. bydgoskiej, a rozpoczęła wędrówkę w arch. poznańskiej;

– na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano cenne eksponaty z Jasnej Góry na wystawie pt. „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w dawnej Polsce w XVI-XVII w.”. Na ekspozycji znalazły się m.in. sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i złota monstrancja o. Augustyna Kordeckiego;

– z okazji 100. rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się prezentacja książki o. Eustachego Rakoczego, paulina pt. „U boku Prezydenta II Rzeczypospolitej”. O. Rakoczy był kapelanem Prezydenta Kaczorowskiego.

Remonty i konserwacje:

Na Jasnej Górze trwały kolejne prace budowlano-konserwatorskie w ramach II etapu projektu unijnego „Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem inwestycji na Jasnej Górze jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Prace objęły m.in. wymianę nawierzchni przed głównym wejściem do Kaplicy Matki Bożej oraz przed bazyliką; renowację nawierzchni kurtyny zachodniej – traktu spacerowego od strony bramy św. Jana Pawła II; renowację murów tzw. rawelinu, czyli fragmentu obronnego twierdzy jasnogórskiej, remont budynku dawnego Hospicjum, prace nad adaptacją przestrzeni kurtyny południowej na potrzeby utworzenia nowej Kaplicy św. Jana Pawła II.

W marcu, po generalnym remoncie, poświęcone zostały tzw. Pokoje Królewskie czyli budynek znajdujący się w centralnej części dziedzińca jasnogórskiego. Znalazła tam miejsce nowa siedziba generała i zarządu Zakonu Paulinów.

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej kapitalnym remontem, 6 kwietnia otwarty został sklep Claromontana w nowej aranżacji wystawienniczej, z szerokim asortymentem i w systemie samoobsługowym.

Prócz unijnego projektu, klasztor prowadzi także prace remontowo-konserwatorskie we własnym zakresie oraz ze wsparciem Ministerstwa Kultury.

Życie muzyczne:

– Jasnogórski Chór Żeński „Kółeczko” obchodził jubileusz 90-lecia istnienia. To najstarszy z działających zespołów wokalnych na Jasnej Górze;

– Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani” otrzymał specjalną nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

– Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska świętowało jubileusz 20-lecia powstania. Stowarzyszenia pod przewodnictwem prezesa o. Nikodema Kilnara, zajmuje się m.in. opieką nad zabytkowym instrumentarium Kapeli Jasnogórskiej, przygotowywaniem sesji naukowych, opracowaniem i wydawaniem materiałów nutowych zachowanych w archiwaliach jasnogórskich, nagrywaniem zachowanych kompozycji, prowadzeniem działalności koncertowej. W ramach obchodów jubileuszu odbyła się prezentacja VI tomu edycji Musica Claromontana – Studia, poświęconego liturgii i muzyce w historii Zakonu Paulinów;

– kompozytor i dyrygent Zdzisław Szostak przekazał na Jasną Górę partyturę swojego największego utworu „Missa Latina”;

– dobiegła końca trwająca kilka lat renowacja zabytkowych instrumentów muzycznych ze zbiorów jasnogórskich. Ostatnia partia historycznych instrumentów powróciła po konserwacji na stałą wystawę w Muzeum 600-lecia. Renowację przeprowadzili konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych Muzeum Narodowego w Poznaniu. Cała kolekcja jasnogórska liczy ok. 200 instrumentów, na których grali muzycy XVI-wiecznej Kapeli Jasnogórskiej. Nad całością projektu konserwacji czuwał o. Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych;

– na rynku muzycznym ukazała się najnowsza, kolejna płyta z cyklu „Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana” nr 60. Utwory pochodzą ze zbiorów archiwum muzycznego paulinów na Jasnej Górze;

– dwupłytowy album Jasnogórska Muzyka Dawna nr 59 – „Pauliński Chorał Gregoriański” – uzyskał nominację do prestiżowej nagrody fonograficznej Fryderyk 2019 w kategorii: Album Roku – Muzyka Dawna;

– między Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze a Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie została podpisana umowa dotycząca digitalizacji, katalogowania i udostępnienia całości zbioru muzykaliów, jakie zachowały się w Archiwum Jasnogórskim;

– paulin o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski na trzecią, 5-letnią kadencję na to stanowisko.

Kończąc tegoroczne sprawozdanie wyrażam słowa wdzięczności za wszelkie zaangażowanie wszystkim Ojcom i Braciom z jasnogórskiego konwentu, za posługę sakramentalną przy Ołtarzu Pańskim, konfesjonale i na wszystkich innych polach duszpasterskich zmagań o świętość jasnogórskich pielgrzymów.

Słowa podziękowania składam również wszystkim posługującym na Jasnej Górze siostrom zakonnym, pracownikom świeckim za zaangażowanie i wszelką pomoc we właściwym funkcjonowaniu Domu naszej najlepszej Matki i Królowej.

Niech nasza obecność w tym świętym miejscu przemienia najpierw nas samych jak również tych, których Pan posyła do Duchowej Stolicy Polski.

Wszystkim za wszelkie dobro, życzliwość i serce niech Pan przez ręce Maryi błogosławi. Szczęść Boże!!!

o. Waldemar Pastusiak, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

o. Stanisław Tomoń, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry

o. Marek Dzodz, dyrektor Jasnogórskiego Centrum Informacji

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda