Jasna Góra: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”

bpjgPod hasłem: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo” trwa na Jasnej Górze Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Jest ono ściśle związane z obchodami jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Organizatorami sympozjum są: Polskie Towarzystwo Mariologiczne i Zakon Paulinów. W środę, 5 października w Kaplicy Różańcowej zgromadzili się przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, a także blisko 70 kustoszów, uczestniczących w sympozjum w ramach dorocznego spotkania kustoszów sanktuariów polskich.

Wśród tematów podejmowanych podczas sympozjum są m.in.: królewska służba Maryi, historyczne tło koronacji, koronacja obrazu w świetle „Kazań koronacyjnych”, regalia Matki Bożej, pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi. Zaplanowano także panel dyskusyjny nt. „Promieniowanie Jasnej Góry”, w którym wezmą udział kustosze sanktuariów związanych z Jasną Górę: z Gidel, Mstowa i Leśniowa.

„W tym sympozjum chcemy przypomnieć sobie te wydarzenia od strony historycznej, co towarzyszyło w 1717 roku przygotowaniom. Chcemy wrócić do tzw. ‘Kazań koronacyjnych’, wiemy, że wtedy nie było ani telewizji, ani radia ani internetu, więc głoszono dobrą nowinę i przekazywano ją przez kazania. Byli wtedy zapraszani najlepsi mówcy. Będziemy wracać w czasie tych rozważań do pewnych implikacji, które wniosły te wydarzenia w historię naszego narodu – mówi o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów – Jeden z prelegentów będzie mówił o regaliach Matki Bożej czyli spojrzenie od strony historii sztuki. Będziemy medytować nad królewską służbą Maryi, następnie wyjaśnimy teologiczno-liturgiczne obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, i na koniec chcemy aktualizować to wydarzenie historyczne w panelu dyskusyjnym ‘Promieniowanie Jasnej Góry’”.

„Sympozjum nosi przepiękny tytuł ‘Z dawna Polski Tyś Królową’, wiemy od jak dawna, to bardzo wyraźnie zostało wypowiedziane i przez Ojca Świętego Franciszka i przez Episkopat Polski, gdy zrozumieliśmy jako naród, że tak naprawdę w momencie chrztu, 1050 lat temu Królowa Świata, Matka naszego Pana, naszego Króla została także naszą Królową. A dodatkowo, 300 lat temu, my postanowiliśmy podziękować Jej złotymi koronami i powiedzieć Jej, że koronujemy właśnie Ją na Królową Polski, Królową narodu i Królową każdego z nas indywidualnie. A dziś z kolei próbujemy zrobić to w sposób duchowy, nakładając na skronie Maryi żywą duchową koronę. I mam nadzieję, że tak naprawdę o tym będzie cała ta konferencja, o tym, jak proces koronowania Matki Bożej trwa, z każdym pokoleniem, z każdą generacją i z każdym bardzo indywidualnym nawróceniem” – wyjaśnia o. Michał Legan.

„Treści, które będziemy rozważać, one nawiązują do godności królewskiej Matki Bożej. Wiemy, że w dzisiejszym świecie pojęcie ‘król’, ‘królowa’ nie jest takie jednoznaczne, czasami nadaje się mu tylko jakiegoś znaczenia bajkowego, chociaż posługujemy się nim w języku codziennym. Dlatego podstawowym założeniem jest wyjaśnić, co znaczy królowanie Maryi, w jakim sensie możemy mówić o królowaniu Maryi – tłumaczy o. prof. Grzegorz Bartosik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Królowanie Maryi polega przede wszystkim na służbie, służbie ludziom, tak jak Chrystus objawił swoje królowanie poprzez służenie ludziom, wypędzanie szatana, uzdrawianie, tak samo Maryja jest Królową, bo jest Matką Króla, ale jest Królową, bo nam służy”.

„Królować znaczy służyć i ta służba, zwłaszcza w sanktuariach, szczególnie widoczna w sanktuarium tutaj na Jasnej Górze, to jest Jej królowanie i Jej służba, to, że wstawia się za nami, że opiekuje się nami, abyśmy dotarli do Królestwa Bożego” – zaznacza o. prof. Bartosik.

„To nasze spotkanie u Matki Bożej Jasnogórskiej w związku z jubileuszem 300-lecia koronacji, jest sięgnięciem do historii, przypomnieniem tego ważnego wydarzenia – dopowiada bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów – To sięganie w historię, w głębię tego wydarzenia i znaczenia koronacji, służyć ma temu, co jest zawsze celem podstawowym naszego działania duszpasterskiego, by odnawiać wiarę, by bardziej zbliżać do Boga przez pośrednictwo Maryi”.

„Maryja jest Królową naszych serc, Królową naszych sumień, jest Tą, która tak naprawdę uczy nas wolności. Jej wolne ‘fiat’ wypowiedziane Bogu, jest też zaproszeniem, byśmy umieli nie z lęku, z interesów własnych podporządkowywać się Bogu, ale w wolności dziecka Bożego” – wskazuje bp Ciereszko.

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: o. prof. Grzegorz Bartosik, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ks. prof. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie; ks. prof. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; ks. dr hab. Paweł Maciaszek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, WSD Częstochowa oraz ojcowie paulini: o. dr Grzegorz Prus i o. dr Piotr Polek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz o. mgr lic. Stanisław Rudziński z Jasnej Góry. Słowo powitania do obecnych skierował bp Henryk Ciereszko oraz o. Ignacy Rękawek, kustosz jasnogórskiego sanktuarium. Moderatorem spotkania jest ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL.

*

Sympozjum na Jasnej Górze rozpoczęło się już we wtorek, 4 października Mszą św. celebrowaną o godz. 18.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy.

„To jest koronacja, która jest ważnym wydarzeniem w historii Polski od Chrztu Mieszka I – podkreślał w homilii abp senior Stanisław Nowak – 300 lat temu Polska się bardzo związała z Matką Bożą, i to było Jej bardzo potrzebne. Od tej koronacji Polacy jeszcze śmielej, jeszcze ufniej zwracali się do Matki Bożej. Trzeba było, bo przychodziły czasy dekadencji, w dziedzinie wiary i moralności Polska chyliła się ku upadkowi. Nałożenie koron klementyńskich na Święty Obraz mocno zaakcentowało tę miłosierną opiekuńczość Maryi w stosunku do narodu”.

*

W środę, 5 października Mszy św. odprawionej o godz. 7.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył bp Henryk Ciereszko, a homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

„Na drodze naszego życia, życia wiary, każdy z nas z osobna, jak i wspólnota Kościoła, doświadczamy żywej obecności Maryi – mówił o. Arnold Chrapkowski – Życie człowieka to pielgrzymka, wędrówka do celu, którym jest ojczyzna w Niebie, czyli sam Bóg. Maryja prowadząca do Boga, Przewodniczka na drodze do Boga, naszą wiarę udoskonala, byśmy nie tylko nie ustali, ale byśmy nie ulegli pokusie samozadowolenia. Jej doświadczenie wiary od Nazaretu aż po Kalwarię, pokazuje, że wiarą trzeba żyć każdego dnia, do wiary trzeba dojrzewać. Papież Franciszek mówił tu na Jasnej Górze, że Maryja jest owymi schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. To Boże działanie w człowieku zawsze mobilizuje nas do dzielenia się Bogiem z drugim człowiekiem. Tak było w życiu Maryi, która brała sobie do serca problemy człowieka i interweniowała, potrafiła uchwycić trudne chwile człowieka oraz dyskretnie i stanowczo o nie się zatroszczyć. To przeogromne Boże działanie, które widzimy w życiu Maryi, widoczne było także w wyraźny sposób w życiu św. Pawła Apostoła”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn, es

Za: www.jasnagora.com