Jasnogórska ikona w saletyńskim Betlejem

Od sanktuarium w Dębowcu rozpoczęła się peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej po męskich wspólnotach zakonnych znajdujących się w diecezji rzeszowskiej.

W poniedziałek 24 kwietnia obraz powitali ordynariusz diecezji bp Jan Wątroba i ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS.

W imieniu Konsulty KWPZM kopię ikony jasnogórskiej przekazał wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS.

Uroczystej liturgii w bazylice NMP z La Salette przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali członkowie rady prowincjalnej saletynów, przedstawiciele domów zakonnych, położonych na terenie diecezji rzeszowskiej oraz kapłani z okolicznych dekanatów.

Biskup rzeszowski nawiązał w homilii do historii życia św. Wojciecha, którego uroczystość liturgicznie obchodzono tego dnia i wspomniał, że właśnie jemu tradycja przypisuje autorstwo hymnu „Bogurodzica”. Zwrócił uwagę, jak ważną rolę w chrystianizacji Polski odegrali zakonnicy i zakonnice. Ordynariusz podziękował również zakonom męskim za wkład, który wniosły w życie duchowe i duszpasterstwo diecezji rzeszowskiej, obchodzącej jubileusz 25-lecia istnienia.

Biskup zachęcał kapłanów i braci zakonnych, by na wzór Umiłowanego Ucznia, stojącego pod krzyżem razem z Maryją, zapraszali Ją w swoją codzienność. – „Wziąć Maryję do siebie” dla osoby konsekrowanej oznacza przede wszystkim naśladowanie Matki Najświętszej; uczenie się od Niej wiary, która jest zawierzeniem; uczenie się od Niej gorliwości i pośpiechu w służbie drugiemu człowiekowi; uczenie się wierności prawu – Bożemu prawu i zakonnym prawom: konstytucjom, regułom, zwyczajnikom, regulaminom domowym, patrząc na Jej gorliwość w wypełnianiu prawa Mojżeszowego. Chcemy się uczyć nade wszystko składania siebie w ofierze, ofiarności, spalania siebie, stawania się ziarnem, które musi wpaść w ziemię, musi obumrzeć. Chcemy, jak Ona, iść i głosić: Ona z Dobrą Nowiną pobiegła do św. Elżbiety! Chcemy odnowić naszą gorliwość w służbie Słowu – „Idźcie i głoście”. Chcemy stać wiernie pod krzyżem, zwłaszcza wtedy, gdy to bardzo kosztuje, gdy to jest ryzykowne. Wreszcie od Niej chcemy uczyć się rozmodlenia wspólnotowego, a także modlitwy indywidualnej – wyjaśniał biskup rzeszowski.

Do wieczora obraz znajdował się w bazylice, potem został przeniesiony do kaplicy domu zakonnego i towarzyszył wspólnocie przeżywającej dzień skupienia. We wtorek Matkę Bożą zaprosili do siebie saletyni posługujący w parafii w Dębowcu, w środę zaś jasnogórska ikona nawiedzi jasielski klasztor franciszkanów. Peregrynacja w diecezji rzeszowskiej zakończy się 12 maja.

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po raz pierwszy nawiedzała męskie wspólnoty zakonne w latach 1963–66 w ramach przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Na odwrocie obrazu znalazło się błogosławieństwo dla każdego domu zakonnego, napisane własnoręcznie przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego: „Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała światu Syna Bożego, a Waszym Gospodom zakonnym chce dać synów w licznych powołaniach ku radości Waszej, ku chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę waszym Pokojem i Miłością, Waszym Bogactwem i Mądrością. Waszym Rozrostem i Wytrwaniem”. Po 50 latach rozpoczęła się druga peregrynacja, związana z przygotowaniami do 1050. rocznicy Chrztu Polski, jednak przez trzy lata obraz nie zdążył nawiedzić wszystkich klasztorów męskich, gdyż przez pół wieku przybyło wiele domów zakonnych. Na peregrynację czekają jeszcze klasztory w archidiecezji przemyskiej i warszawskiej.

(gz / ij; fot. Rafał Wutkowski MS, Natalia Janowiec)

Za: www.saletyni.pl.