Home WiadomościZ kraju Jasnogórska statystyka za rok 2016

Jasnogórska statystyka za rok 2016

Redakcja

1. Jasną Górę nawiedziło w 2016 roku około 4 mln 500 tys. pielgrzymów. 

2. W 233 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 1 mln 325 tys. osób. 

Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina „Radia Maryja”, Wielka Pokuta, Odnowa w Duchu Świętym, Motocykliści, Rolnicy, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie Pracy, Szkoły im. Jana Pawła II, Koła Żywego Różańca, Amazonki, Energetycy, Leśnicy, Nauczyciele, Legion Maryi, Małżeństwa i Rodziny, Kolejarze, Górnicy, Akcja Katolicka, Kibice, Franciszkański Zakon Świeckich, Arcybractwo Straży Honorowej, Służba Zdrowia, Rzemiosło, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Apostolat Maryjny. 

Podczas lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem na Jasnej Górze zgromadziło się ok. 400 tys. pielgrzymów. 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Jasną Górę odwiedziło ok. 300 tys. młodych z całego świata w ok. 2,5 tys. grupach. 

3. Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było: 
a) parafialnych: 2 tys. 293 grup, a w nich 126 tys. 200 osób; 
b) młodzieży maturalnej: 388 grup, a w nich 103 tys. 640 osób; 
c) dzieci pierwszokomunijnych: 401 grup, a w nich 23 tys. 280 osób; 
d) dzieci i młodzieży: 620 grup, w nich 27 tys. 460 osób; 
e) zawodowych, modlitewnych, stanowych: 2 tys. 332 grup, w nich 108 tys. 870 osób; 
f) osób chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych – 470 grup, a w nich 5 tys. 170 osób; 
g) pielgrzymek rowerowych – 115 grup, a w nich 7 tys. osób 
h) pielgrzymek biegowych – 11 grup, a w nich 270 osób 
i) 1. Ogólnopolska Gwieździsta Pielgrzymka Konna – a w niej 120 osób 
j) dwie pielgrzymki na rolkach – 152 osoby. 

4. Na Jasną Górę przyszło 246 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 122 tys. osób. 

5. Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło ponad 100 hierarchów z 26 państw świata, z: Białorusi, Węgier, Włoch, Niemiec, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Boliwii, Kazachstanu, Wenezueli, Libanu, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wybrzeża Kości Słoniowej, Szwajcarii, Indii, Argentyny, Austrii, Australii, Francji, Czech, Grecji, Kuby, Urugwaju, Hiszpanii, Holandii oraz Filipin. Sanktuarium odwiedzili m.in.: kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej; kard. Raymond Leo Burke, członek Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych; kard. Philippe Barbarin, metropolita Lyonu; kard. Ricardo Blázquez Pérez, przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii; kard. Agostino Vallini, wikariusz generalny Rzymu; kard. Telesphore Toppo, przewodniczący Episkopatu Indii; abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski; abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji; abp Jose Octavio Ruiz Arenas, sekretarz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji; abp Jan Pawłowski, Nuncjusz Apostolski, pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej; abp Sevastianos Rossolatos, Katolicki Prymas Grecji i Aten; abp Timothy Broglio, biskup polowy armii Stanów Zjednoczonych; abp Salvatore Pennacchio, nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce. 

6. Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 82 krajów świata. 

Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 9 językach, 
z posługi przewodników skorzystało 5.620 grup zagranicznych w liczbie 146.774 osób. 

W tym: 
a/ Niemcy – 27.505 osób w 766 grupach 
b/ Włochy – 18.505 osób w 689 grupach 
c/ U.S.A. – 14.908 osób w 747 grupach
d/ Hiszpania – 11.300 osób w 339 grupach 
e/ Francja – 9.339 osób w 319 grupach 
f/ Japonia – 3.155 osób w 153 grupach 
g/ Portugalia – 2.718 osób w 82 grupach 
h/ Austria – 2.641 osób w 96 grupach 
i/ Brazylia – 1.485 osób w 71 grupach 
j/ Wielka Brytania – 1.388 osób w 68 grupach 

7. Przewodnicy oprowadzili również 1260 polskich grup zorganizowanych w liczbie 36.461 osób. 

8. Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 75.822 razy. 

9. Kazań, homilii i Apeli Jasnogórskich wygłoszono – 6.950 

10. Rozdzielono Komunii św. 2.724.000 

11. Sakrament Małżeństwa zawarło – 52 pary. 

12. Ochrzczono – 65 dzieci. 

13. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 35.750 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania. 

14. Różne grupy modlitewne odbyły 235 czuwań nocnych. 

15. Odbyło się 18 kongresów i sympozjów naukowo-duszpasterskich. 

16. Przeprowadzono 22 serii rekolekcji dla różnych grup zorganizowanych. 

17. Odbyło się 35 koncertów muzycznych i 2 Festiwale muzyki sakralnej. 

18. Wystąpiło 120 chórów, orkiestr i zespołów muzycznych z Polski i z zagranicy. 

19. W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1.247 wot dziękczynno-błagalnych. 

20. W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 599.434 kartki z prośbami i podziękowaniami. 

21. We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 1200 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie. 

22. W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano około 3500 wpisów. 

23. W Jasnogórskiej Księdze Trzeźwości Narodu złożono 105 zobowiązań życia w trzeźwości. 

24. Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 155.500 listów, i ok. 40.000 e-mailów. 

25. Odbyły się 52 projekcje filmów i przeźroczy o tematyce religijnej. 

Filmy obejrzało 1000 osób; (w Kaplicy św. Józefa i Kaplicy Różańcowej) 

27. W Poradnictwie Rodzinnym 1780 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego. 

28. W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1850 rozmów indywidualnych i grupowych. 

29. Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 2490 osób. 

30. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 150 animatorów. Duchową Adopcję podjęło około 75.000 osób. 

31. Do Księgi Apelowej intencje wpisało około 57.639 osób. 

32. Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia odwiedziło indywidualnie i w grupach ok. 5 tys. osób; do Wspólnoty: ”Z Maryją ratuj człowieka” zapisano 2750 osób. 

33. Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze udzielił pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej około 23.000 osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod stałą opieką jest 750 rodzin. 

34. W Jasnogórskich Punktach Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy 15.060 osobom. 

35. Wydawnictwo „Paulinianum” wydało w tym roku 12 pozycji książkowych: albumy, książki, modlitewniki. 

36. Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez Radio „Jasna Góra”, miesięcznik „Jasna Góra”. 

37. Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie: 
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa 
b/ Sodalicja Mariańska 
c/ Asysta Jasnogórska 
d/ Franciszkański Zakon Świeckich 
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe 
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana” 
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
h/ 6 Chórów Jasnogórskich 
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska 
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia 
k/ Armia św. Michała Archanioła 
l/ Bractwo Eucharystyczne 
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski 
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka” 
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza 
o/ Nieformalne „Koło Rodziny Radia Maryja” 

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2016: 

– Wizyta Papieża Franciszka oraz inauguracja Jubileuszowego Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej to najważniejsze wydarzenia 2016 roku na Jasnej Górze. 

– podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Ojciec Święty Franciszek odwiedził Jasną Górę. To trzeci papież, po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, który modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. W darze dla Maryi, wzorem swych poprzedników, papież Franciszek złożył Złotą Różę, najwyższe papieskie odznaczenie wręczane sanktuariom maryjnym. Złota Róża została umieszczona przy Cudownym Obrazie w Kaplicy Matki Bożej. W obecności ok. 400 tys. wiernych Ojciec Święty odprawił Eucharystię dziękczynną na jasnogórskim Szczycie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło; 

– w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, na Jasną Górę przyjechało ok. 300 tys. młodych ludzi w ponad 2,5 tys. grupach zagranicznych; 

– na Jasnej Górze rozpoczął się Jubileuszowy Rok 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieża Klemensa XI. Wydarzenie to miało to miejsce 8 września 1717 roku. 

Specjalnymi uchwałami Sejmu i Senatu rok 2017 będzie obchodzony jako Rok Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia. 

Obchody Roku Jubileuszowego zainaugurowała Msza św. 8 września 2016 r. pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

Główne obchody jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu odbędą się na Jasnej Górze z 26 sierpnia 2017 r. udziałem Episkopatu Polski. 

Zakończenie Roku Jubileuszowego odbędzie się 8 września 2017 r., w dzień 300-tnej rocznicy koronacji Obrazu. 

Z okazji jubileuszu Jasna Góra otrzymała specjalny dar od papieża Franciszka w postaci odpustu zupełnego dla pielgrzymów jasnogórskich, który można uzyskać przez cały rok, aż do 8 grudnia 2017 r. Przy bramie prowadzącej na Jasną Górę, zostały umieszczone tablice z informacją o tym, jak można uzyskać łaskę tego jubileuszowego odpustu. 

Ojcowie paulini podjęli szereg inicjatyw, które mają na celu duchowo przygotować Polaków do jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu, m.in. rozpoczęła się akcja „Żywa Korona Maryi” polegająca na podjęciu duchowych zobowiązań i przesyłaniu ich na Jasną Górę wraz ze zdjęciem. Nadesłano 6 tyś zdjęć indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych wraz z duchowymi darami. Rozpoczęto także 9-miesięczny cykl Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych „Moja mama jest Królową”, w ramach którego zaplanowano Msze św., katechezy i świadectwa znanych osób oparte o tajemnice życia Najśw. Maryi Panny. W Kaplicy Matki Bożej zapalona została jubileuszowa świeca, a podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego odmawiana jest modlitwa jubileuszowa. Powstała też specjalna aplikacja na telefon komórkowy oraz informacyjna strona internetowa: www.koronamaryi.pl. 

Pozostałe wydarzenia w 2016 roku: 

– 30 stycznia Jasna Góra została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę na ręce przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry wręczył Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; 
– 14 stycznia Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski ‘Pueri Claromontani’ zaśpiewał w Warszawie podczas noworocznego spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami najważniejszych religii i wyznań; na początku roku Jasnogórski Chór ‘Pueri Claromontani’ uczestniczył w 40. Kongresie Międzynarodowej Federacji ‘Pueri Cantores’ w Rzymie; 
– 27 stycznia na Jasną Górę przybył Paul Jones, nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; 
– 28 stycznia w wieku 79. lat zmarł o. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry w latach 2002 -2005; 
– 7 lutego na Jasnej Górze modlił się kard. Raymond Leo Burke, członek Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych; 
– 20 lutego jubileusz 25-lecia nominacji i sakry biskupiej świętował na Jasnej Górze abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; 
– 1 kwietnia za jubileusz 125-lecia istnienia zgromadzenia dziękowały Siostry Zmartwychwstanki wraz z dziećmi i młodzieżą ze szkół prowadzonych przez zgromadzenie; 
– 1 maja na murach Jasnej Góry otwarto wystawę plenerową „Idącym w przyszłość 966-2016”, przygotowaną z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski; 
– 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, biskupi dokonali nowego Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dzień wcześniej na Sali Rycerskiej zaprezentowano oryginał Milenijnego Aktu Oddania, podpisany 3 maja 1966 r. przez Episkopat Polski na czele z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim; 
– 27 maja jubileusz 25-lecia sakry biskupiej świętował na Jasnej Górze abp Jan Paweł Lenga, emerytowany biskup diecezji Karaganda w Kazachstanie; 
– 31 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w hołdzie śp. o. prof. Zachariaszowi Jabłońskiemu; 
– 10 lipca na Jasną Górę przyjechała po raz pierwszy jako urzędujący premier Beata Szydło. Pani Premier wzięła udział w 25. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja; 
– 24 sierpnia na Jasnej Górze został pokazany ołtarz adoracji „Światło Pojednania i Pokoju” pobłogosławiony przez papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży w Brzegach. Dzieło wykonał znany złotnik i bursztynnik Mariusz Drapikowski. Ołtarz docelowo został przekazany do sanktuarium Matki Słowa w Rwandzie; 
– 4 września w Jasnogórskich Dożynkach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda; 
– 17 września Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze świętowała 100-lecie istnienia; 
– 17 września odbyła się jubileuszowa 20. Pielgrzymka Redakcji i Czytelników Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, przypadająca w roku 90-lecia istnienia pisma; 
– 15 października w całodniowej modlitwie pod hasłem „Wielka Pokuta” wzięło udział ponad 100 tys. osób; 
– 7 listopada odbyła się 3. Konferencja Naukowa „Liturgia paulinów w średniowieczu”; 
– 14 listopada w Pałacu Belwederskim w Warszawie miała miejsce uroczystość jubileuszu 40-lecia posługi wśród kombatantów o. Eustachego Rakoczego, paulina, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości. Jubileuszowe spotkanie połączone było z prezentacją albumu autorstwa o. Rakoczego pt. „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”; 
– 22 listopada na Jasną Górę przybył nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który przy tej okazji spotkał się z gronem biskupów i zawierzył swoją posługę Matce Bożej Jasnogórskiej; 
– 20 grudnia z modlitwą za Polskę i w intencji ofiar zamachu terrorystycznego w Berlinie na Jasną Górę przybyła premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i liderzy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. 

Ponadto w 2016 roku: 

– jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodzili ojcowie paulini: o. Lucjusz Tyrasiński, były wieloletni prowincjał paulinów w Stanach Zjednoczonych oraz o. Jan Nalaskowski, były generał Zakonu Paulinów; 
– jubileusz 35-lecia pracy artystycznej świętowała Mariola Jeziorowska, dyrygent Jasnogórskiego Chóru Dziewczęcego „Filiae Marie” oraz Jasnogórskiego Chóru Żeńskiego „Kółeczko”; 
– kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Wizerunku Nawiedzenia zakończyła peregrynację w diec. płockiej, a od 3 września peregrynuje w diec. łowickiej; 
– w comiesięcznych czuwaniach nocnych archidiecezji częstochowskiej wzięło udział łącznie ponad 15 tys. osób; 
– ukazał się nowy videoprzewodnik po Jasnej Górze. Film DVD nosi tytuł „Jasna Góra. Sanktuarium Narodu”. Do wideoprzewodnika w ośmiu wersjach językowych dołączona jest książka w wersji polskiej i angielskiej; 
– dwumiesięcznik sanktuarium jasnogórskiego „Jasna Góra” jako numer listopadowo-grudniowy ukazał się w nowej szacie graficznej. Nowym redaktorem naczelnym został o. Tomasz Leśniewski. 
– ukazał się kolejny, 32. tom Studia Claromontana pod red. o. prof. Janusza Zbudniewka. Studia Jasnogórskie wydaje Wydawnictwo Zakonu Paulinów; 
– na rynku wydawniczym ukazała się nowa pozycja pt. „Siódma pieczęć. Sens i siła modlitwy wstawienniczej” autorstwa o. Augustyna Pelanowskiego, paulina; 
– Zakon Paulinów, rozwijając swoją apostolską działalność, uruchomił księgarnię internetową pod adresem: www.ksiegarniajasnagora.pl 
– ukazała się 58 płyta z serii Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana z kompozycjami o. Amando Ivanschiza, paulina chorwackiego pochodzenia, żyjącego w XVIII wieku; 
– na Jasnej Górze rozpoczęły się szeroko zakrojone prace remontowo-konserwatorskie. Zakres tych działań obejmuje m.in. część Kaplicy Cudownego Obrazu, Salę Papieską i jasnogórskie Wały. Większość środków pochodzi z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Trwa również remont elewacji wieży jasnogórskiej oraz prace związane z przeniesieniem pomnika Prymasa Tysiąclecia w nowe miejsce. 

o. Ignacy Rękawek, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego 
o. Stanisław Tomoń, Biuro Prasowe Jasnej Góry

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda