Home WiadomościZ kraju Jasnogórskie krypty jeszcze tylko przez tydzień dostępne dla pielgrzymów

Jasnogórskie krypty jeszcze tylko przez tydzień dostępne dla pielgrzymów

Redakcja

Jeszcze tylko przez tydzień jasnogórskie krypty będą dostępne dla pielgrzymów. Znajdują się one w podziemiach Kaplicy Matki Bożej, gdzie w niszach skalnych pochowani są paulini. To jedno z najstarszych miejsc sanktuarium.

Pielgrzymi i mieszkańcy Częstochowy podkreślają, że to ważne dla nich miejsce.

W kryptach pod Kaplicą Matki Bożej w 36. niszach wykutych w skale pochowani są ojcowie i bracia paulini. Ich kości złożono we wspólnym grobie w październiku 1836 r. W jednej z nich spoczywa m.in. o. Pius Przeździecki – niezłomny wobec władz carskich, aż trzykrotnie przez te władze usuwany z Jasnej Góry. W 1895r za przynależność do tajnego związku księży absolwentów petersburskiej Akademii Duchownej został zesłany do guberni pezneńskiej, gdzie rozwinął działalność duszpasterską wśród miejscowych Polaków, a także ludności prawosławnej. Po powrocie na Jasną Górę zaangażował się w prace społeczne w Częstochowie i w innych ośrodkach. Z gronem paulińskich «zelotów» (zapaleńców) zainicjował duszpasterstwo stanowe, szczególnie wśród nauczycieli i robotników.

Kolejny generał Paulinów pochowany w krypcie to o. Piotr Markiewicz, który uchodził za wybitnego kaznodzieję i działacza społecznego czynnego w większości akcji podejmowanych przez radę miejską i diecezjalną w Częstochowie, zwłaszcza na polu oświaty i działalności charytatywnej a także opieki nad pielgrzymami.

W podziemiach spoczywa także o. Alojzy Wrzalik, który był generałem Zakonu Paulinów w najtrudniejszym dla Polaków czasie komunistycznych prześladowań lat 50-tych XX wieku i stanął w obronie uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego.
W krypcie pochowani są też przeorzy Jasnej Góry: o. Kajetan Raczyński, odważny obrońca Jasnej Góry zwłaszcza w okresie stalinizmu, nieugięty wobec władz komunistycznych, prześladowany i za to więziony przez te władze w latach 1950 i 1952r., o. Norbert Motylewski, niezłomny przeor czasu II wojny światowej. Jest o. Polikarp Rawicki, zakonnik ratujący w czasie II wojny światowej życie wielu ludziom, w tym także Żydom, pracujący w ruchu oporu, a także profesor w tajnym nauczaniu.

W podziemiach pochowany był także jeden z najbardziej znanych paulinów, o. Augustyn Kordecki, bohaterski przeor Jasnej Góry z czasów potopu szwedzkiego. 24 marca 1673 r. mnisi odprawili nabożeństwo żałobne, a doczesne szczątki swego przeora złożyli w najbardziej zaszczytnym miejscu, pod ołtarzem Matki Bożej. W 1973 r. , z okazji uczczenia 300. rocznicy śmierci o. Kordeckiego wystawiono odnalezioną urnę z jego prochami. Znalazła ona swe stałe miejsce w zaszklonej niszy lewej ściany Kaplicy Matki Bożej. Na tablicy z czarnego granitu można dziś przeczytać słowa Adama Mickiewicza: „Polska nie ma geniusza czynnego o takiej potędze, jak bierny geniusz owego mnicha …”.
Od 1968 r. zmarli ojcowie i bracia paulini chowani są na miejskim cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, ze względu na pandemię COVID-19, można otrzymać odpust zupełny za wiernych zmarłych przez cały listopad. Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga” i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Izabela Tyras Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda