Home WiadomościZ kraju Jezuickie szkoły otrzymały praktyczne narzędzie do formacji kadry pedagogicznej

Jezuickie szkoły otrzymały praktyczne narzędzie do formacji kadry pedagogicznej

Redakcja

Generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa SJ, ogłosił 5 listopada 2019 roku nowy i praktyczny dokument skierowany do każdego, kto uczestniczy w misji jezuickiego szkolnictwa. Jest on kontynuacją dwóch wcześniejszych dokumentów, „Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania” (1986) i „Pedagogia ignacjańska: podejście praktyczne” (1993) oraz wynikiem ośmiu lat pracy jezuickiej komisji ds. szkolnictwa.

Nowy dokument, którego tytuł można roboczo przetłumaczyć „Jezuickie szkoły: żywa tradycja w 21. wieku – ciągły proces rozeznawania”, ma pomóc jezuickim szkołom w refleksji nad pojawiającymi się w naszych czasach wyzwaniami i okazjami. Ma wspierać konieczny proces odnowy i wprowadzanie innowacji, tworzenie edukacji adekwatnej do zachodzących na świecie przemian.

„Najbardziej umocnimy naszą wiekową tradycję na polu edukacji, gdy będziemy odkrywali nowe modele uczenia się i nauczania oraz twórczo i z wyobraźnią będziemy proponowali uczniom i ich rodzinom naszą duchową wizję i dzielili się naszym doświadczeniem” – pisze generał jezuitów w liście prezentującym nowy dokument. Tytuł dokumentu dobrze odzwierciedla jego cel: odnawianie naszej żywej tradycji w edukacji poprzez ciągły proces rozeznawania”.

Dokument prezentuje 10 kluczowych cech, które nadają szkole jezuicką tożsamość. Szkoła, która uważa się za jezuicką powinna być:

1/ Katolicka, zaangażowana w pogłębioną formację wiary w dialogu z innymi religiami i światopoglądami.
2/ Zaangażowana w tworzenie dla wszystkich bezpiecznego i zdrowego klimatu szkoły.
3/ Zaangażowana w globalną edukację obywatelską.
4/ Zaangażowana w troskę o całe stworzenie.
5/ Zaangażowana w sprawiedliwość społeczną.
6/ Dostępna dla wszystkich.
7/ Zaangażowana w międzykulturowość.
8/ Zaangażowana w budowanie globalnej sieci ukierunkowanej na realizację misji.
9/ Zaangażowana w formację wybitnych jednostek (dążenie do integralnej doskonałości).
10/ Zaangażowana w promowanie procesu uczenia się przez całe życie.

Autorzy dokumentu zapraszają wszystkich, zaangażowanych w jezuicką edukację podstawową i średnią, aby włączyli się w proces wspólnej oraz ignacjańskiej refleksji nad 28 rozdziałami, które zmuszają do dania odpowiedzi na konkretne pytania oraz inspirują do działań na większą chwałę Bożą. Drogowskazem w tej refleksji i wspólnym rozeznawaniu mają być cztery Uniwersalne Preferencje Apostolskie sformułowane w tym roku przez Towarzystwo Jezusowe: (1) wskazywanie drogi do Boga poprzez Ćwiczenia duchowe i rozeznanie, (2) kroczenie razem z ubogimi, (3) towarzyszenie młodym i (4) współpracowanie w trosce o Wspólny Dom.

Gdy dokument zostanie przetłumaczony na język polski stanie się z pewnością podstawowym narzędziem formacji kadry pedagogicznej szkół prowadzonych w Polsce przez jezuitów.

Za: www.jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda