Józefici: Peregrynacja Ikony Częstochowskiej Matki

W dniach 4,5 września przeżywaliśmy w naszej kaplicy peregrynację kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Kilkadziesiąt godzin nawiedzenia, było ubogaceniem duchowym naszej wspólnoty.

50 lat od pierwszej peregrynacji zainicjowanej przez sługę Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Matka Boża nawiedziła naszą wspólnotę.

Mogliśmy zachwycić się pięknem Jej wierności i zaufania Bogu, odnowić w nas charyzmat zgromadzenia, obudzić większą miłość do Kościoła i służenia bliźnim. Niech te owoce pozostaną na długo i wzmacniają nas na co dzień.

Za: www.jozefici.pl